Yazdır

KÖLE ZİNCİRİNİN SON HALKASI “SAATİ 4 TL‘YE KİRALIK İŞÇİLİK “

Aktif .

BASINA VE KAMUOYUNA
Başta maden faciaları olmak üzere, peş peşe yaşanan iş cinayetlerindeki işçi ölümlerini engellemek için hiçbir ciddi tedbir almayan hükümet, şimdi de emekçilerin saatlik olarak kiralanabileceği köle pazarları oluşturmanın çabası içerisindedir.
Resmi Gazete’de yayımlanan 2015 yılı hükümet programında, özel istihdam büroları kurularak, bu bürolara piyasaya işçi kiralama yetkisi verilmektedir.
Çalışanlar, yaşanan iş cinayetlerinin ve emek sömürüsünün kaynağı olan taşeron işçilik sisteminin kaldırılmasını beklerken, bu köle düzeni bir adım daha ileriye taşınmaktadır.
Milyonlarca işsizin olduğu bir ülkede kiralık işçilik sisteminin hayata geçirilmesi, taşeron sistemiyle kurulan bu köle düzeninin en geri, en acımasız halini bu ülkede egemen kılmaktan başka bir şey değildir.
100 YIL SONRA KÖLE PAZARLARI YENİDEN KURULUYOR
Bu düzenlemenin hayata geçmesi halinde;
Şirketler kadrolu işçi çalıştırmak yerine istihdam bürolarından geçici işçi kiralayabilecek, bu işe aracılık eden özel istihdam büroları da bu hizmetinden dolayı komisyon alacaktır. Böylece Soma’da karşımıza çıkan “ Dayıbaşı “ sistemi legal hale gelecektir. Bu ahlaksız bir insan ticareti demektir. Tarihin karanlık sayfalarına gömüldüğünü zannettiğimiz köle pazarları AKP iktidarı tarafından yeniden hortlatılmaktadır.
Saati 4 liradan kiralık işçi çalıştırma imkanı bulan işveren, artık kadrolu eleman çalıştırmayacaktır. Bunun sonucunda sürekli iş olanağı ortadan kalkacak, işçiler kıdem tazminatı hak edemeyecek, bu sistemde hiç kimse emeklilik hakkını yakalayamayacaktır. Yine bu sistemde işçilerin sendikalaşması mümkün olmayacaktır.
Bu düzenleme bir bütün olarak Anayasa’ya, insan onuruna ve vicdanına aykırıdır.
İş cinayetlerinde yaşanan ölümleri “bu işin fıtratında var” diyerek geçiştirenler, şimdi de emekçilerin kiralandığı köle pazarlarını kuruyorlar.
Bir tarafta 1.5 milyar liraya saray yaptırılıp, 450 milyon liraya uçak alınırken, diğer taraftan insanların köle pazarlarında saati 4 liradan kiralanmasını hangi vicdan ve insafla bağdaştırabilirsiniz.
Emekten ve insanlık onurundan yana vicdan sahibi herkesi bu insanlık dışı düzenlemeye karşı çıkmaya davet ediyoruz.
EMEK EN YÜCE DEĞERDİR. KÖLE PAZARLARINDA PAZARLANILAMAZ. 12/11/2014
Müşfik Veysel ERDOĞAN
Samsun Şube Başkanı