Yazdır

DSİ 7. BÖLGE ESM ÜYE VE YÖNETİCİLERİNE MOBBİNG UYGULUYOR

Aktif .

BASINA VE KAMUOYUNA

Sayın Basın Mensupları

DSİ 7. Bölge Müdürlüğünde ESM üye ve yöneticilerine mobbing uygulaması devam ediyor. AKP iktidarı döneminde atanan Bölge Müdürleri hangisi olursa olsun sanki bir yerden talimat almışcasına sendikamız üyeleri üzerinde sürdürülen baskı, sindirme ve mobbing uygulamalarını devam ediyor.

Son iki yıl içerisinde Bölge Müdürünün kendi imzası ile yapmış olduğu ve iki üyemize ait atama kararı (biz buna sürgün diyoruz) Samsun İdari Mahkemesi tarafından, Bölge Müdürünün yetkisizliği nedeniyle iptal edilmiştir. Mahkeme kararında DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde memurların yer değiştirme işlemi, Bölge Müdürünün Teklifi ve Genel Müdürün onayı ile mümkün olabileceği açıkça belirtilmişken, DSİ 7. Bölge Müdürü bu kararları tanımayarak benzer atama işlemine devam etmektedir.

Son olarak Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğünde çalışmakta olan iki üyemiz, önce bulundukları birimde son bir yıldır kendilerine hiç iş verilmeyerek işsiz ve işlevsiz bırakılmış ve mobbing uygulamasına tabi tutulmuş, sonra da yandaş sendikanın baskısı ve ısrarı sonunda kendi rızaları dışında başka birimlere yine sadece Bölge Müdürünün kendi onayı ile yer değiştirme işlemine tabi tutulmuştur. Bu işlemde hiçbir hukuki, kanuni ve insani bir yan bulunmadığı gibi, kamu yararı da bulunmamakta ve tamamen kadrolaşmaya yöneliktir. Bölge Müdürünün mahkeme kararlarına ve hukuka uygun davranması için daha kaç mahkeme kararı gerektiğini kendisine sormak isteriz.

Yine sendikamızın Şube Sekreterliği görevini yürütmekte olan Tacettin AYDIN, önceki Bölge Müdürü tarafından yine yandaş sendikanın ısrarlı talebi ve baskısı ile 4688 sayılı yasadaki sendika yöneticilerinin koruyucu hükümleri de göz ardı edilerek 71. şube Müdürlüğüne sürgün anlamına gelebilecek bir şekilde yer değiştirme işlemine tabi tutulmuştur. Bu işlem, Samsun Bölge İdari Mahkemesi tarafından iptal edilmesi sonrasında, karar göstermelik olarak uygulanmış, ancak eski görevine iade edilmediği gibi, yeni görev yerinde 5 aydır ne bir görev, ne çalışacak oda, masa ve sandalye dahi verilmemiştir. Bu şekilde şube sekreterimiz ve onun şahsında sendikamız itibarsızlaştırılmaya, küçük düşürülmeye çalışılmaktadır. Bu uygulama ile Bölge Müdürümüz her halde çalışma hayatımıza yeni bir ivme kazandırdığını düşünmektedir. Yani bir personele maaş verip görev vermemek gibi bir uygulamayı çalışma hayatımıza kazandırmıştır. 

Sayın Basın mensupları: 

Yine; DSİ 7. Bölge Müdürlüğüne bağlı Ordu 75. Şube Müdürlüğünde Başmühendis olarak çalışmakta olan bir arkadaşımız sırf mahalli seçimlerinde kurumları ziyaret eden AKP’li Büyükşehir belediye başkan adayına ziyaret esnasında eleştiriler yöneltmiş olması nedeniyle Kars’a sürgün edilmiştir. Bu sürgün işleminin yürütmesi, Ordu İdari Mahkemesi tarafından durdurulmuş ve arkadaşımız eski görevine dönmüştür. Ancak bu defa üzerindeki Başmühendislik görevi alınmış, bu da yetmiyormuş gibi oturduğu lojmanı boşaltması istenmiştir. Lojmanı boşaltmaması durumunda polis zoru ile lojmandan atılacağı kendisine tebliğ edilmiştir. 

Kurumda halihazırda talep olmaması nedeniyle başka boş lojman bulunmasına rağmen yıllarca bu kuruma başarılı bir şekilde hizmet etmiş olan üyemizin lojmandan çıkartılması işlemi tamamen kamu konutları kanunu ve yönetmeliğine de aykırı bulunmaktadır.

DSİ 7. Bölge Müdürü bu uygulamaları ile personel arasında tarafsız ve adil davranmak yerine, siyasi kişilerin ve yandaş bir sendikanın ısrarı ve yönlendirmesi ile hareket etme yolunu seçmiş, kendisini de, temsil ettiği kurumu da yıpratmıştır. 

İdarecilerin, personel hareketlerine yönelik işlemlerde ve sosyal hakların kullanılmasında kanunları, mahkeme kararlarını, kurumun ihtiyacını, kamusal yararı, hukuka uygunluk esaslarını ve insani duygu ve talepleri ön plana alması gerektiğini bir kez daha hatırlatırız.

Sayın Basın Mensupları;

Yukarıda belirttiğimiz sorunları görüşmek üzere randevu talebimize yanıt verilmemesi üzerine bu basın açıklamasını yapmak zorunda bırakıldığımızı belirtmek isteriz. 

DSİ 7. Bölge Müdürünü sendikamız ve üyelerimiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara alet olmamaya, bağımsız ve tarafsız davranmaya, kanunların kendisine verdiği yetki ve sorumluluğa uygun davranmaya, bu yetkileri ilgisiz kişi ve kurumlarla paylaşmamaya davet ediyoruz. 

Bu uygulamaların devam etmesi durumunda kanunlardan doğan her türlü haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğimizin bilinmesini tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz. 4 Haziran 2015

ESM Yönetim Kurulu Adına 

Tacettin AYDIN Şube Sekreteri

Resim için lütfen tıklayınız...