Yazdır

672 SAYILI KHK İLE GÖREVDEN ALINAN ARKADAŞIMIZIN YANINDAYIZ

Aktif .

BASINA VE KAMUOYUNA

Ülkemizde 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL çerçevesinde birçok kamu görevlisi görevden el çektirilmiş ve haklarında soruşturmalar başlatılmıştır.

Bizler bu sürecin başından itibaren; yapılan soruşturma ve yargılamalarda, adil yargılama esaslarının ve evrensel hukuk kurallarının dışına çıkılmaması gerektiğini, insan haklarına aykırı hiçbir uygulama yapılmamasına özen gösterilmesini talep ettik.

Ve bu soruşturmalarda Ergenekon ve Balyoz sürecinde yaşanan mağduriyetlerin yaşanmaması ve masum insanların zarar görmemesi için bu konuda çok hassas hareket edilmesini hep söyledik.

Bu süreçte görevden el çektirilen kamu çalışanları içerisinde senelerdir birlikte omuz omuza mücadele ettiğimiz hem ESM Sendikası hem de Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi olan DSİ 7. Bölge Müdürlüğü çalışanı bir arkadaşımızda bulunmaktaydı.

Bu arkadaşımız; kardeşinin kendisine bir havale yapmak üzere o tarihte yasal olarak faaliyet sürdüren bir bankada adına hesap açtırmasını istemesi ve yapılan bu havalenin arkadaşımız adına bu bankada açtırılmış olan hesaba gönderilmesi üzerine açığa alınarak hakkında soruşturma başlatılmıştır.

İşin ilginç tarafı, arkadaşımız kendisine kardeşi tarafından havale edilmiş bu parayı mal beyanında da açıkça göstermiştir.

Arkadaşımızın çalıştığı kurumun teftiş kurulu müfettişleri tarafından yapılan soruşturma sonucu,   arkadaşımız 672 sayılı KHK ile 1 Eylül 2016 tarihi itibarıyla memuriyetten çıkartılmıştır.

Başından beri hep hatırlattık. Masum insanların mağdur olmaması için bu süreçte at iziyle it izini birbirine karıştırmayın, kurunun yanında yaşı yakmamaya çok dikkat edin dedik.

Memuriyetten çıkarılma cezası alan arkadaşımız, gerek çalışma hayatında, gerekse sendikal mücadele içerisinde ve ADD çatısı altında yıllardır bir arada olduğumuz ve kendisini her anlamda çok yakın tanıdığımız birisidir.

Kendisi kamu çalışanları sendikal hareketinin başından beri içerisinde olan ve halen ESM Sendikası Samsun Şubesi Disiplin Kurulu Üyesidir. Aynı zamanda, uzun yıllardır Atatürkçü Düşünce Derneği'nin aktif üyesidir.

Yıllardır emek ve demokrasi mücadelesinde birlikte omuz omuza durduğumuz bu arkadaşımız, her zaman laik demokratik cumhuriyetten, demokrasiden yana olmuş ve bir ömür boyu laik demokratik cumhuriyetin düşmanlarına karşı mücadele etmiştir.

Gerek çalışma hayatında, gerek özel yaşamında her zaman çağdaşlıktan, demokrasiden ve Atatürk İlkeleri'nden yana olmuş ve bu ilkeler çerçevesinde yaşamış, çocuklarını bu değerlere bağlı olarak yetiştirmiştir.

Ömrü; 15 Temmuz darbesini gerçekleştiren demokrasi düşmanı anlayışa ve benzerlerine karşı mücadeleyle geçmiş bu arkadaşımızın, kardeşinin talebi üzerine bir bankada açtırmış olduğu hesap nedeniyle bu örgütle bağlantılı olduğunun düşünülerek memuriyetten çıkartılması her şeyden önce arkadaşımız için bir itibar sorunudur ve asla kabul edilemez bir durumdur.

İnsanların hayatları bu kadar kolay karartılamaz. Arkadaşımızın karşı karşıya kaldığı bu durum hiçbir adalet anlayışıyla ve vicdanla bağdaşmaz.

Darbeyle ve darbecilerle mücadele edilirken masum insanların hayatlarıyla ve itibarlarıyla oynanmamalıdır.

OHAL nedeniyle, bu arkadaşımızın en temel hakkı olan adil yargılanma hakkı elinden alınmış olup, hukuk önünde aklanma şansı dahi bulunmamaktadır.

Sonuç olarak bizler arkadaşımızı çok iyi tanıyoruz ve onun sonuna kadar yanındayız. Onun, başta itibarı olmak üzere bütün haklarının iadesi için sonuç alıncaya kadar onunla birlikte mücadele edeceğiz.

Bu anlamda öncelikle Sn. Başbakan'a ve arkadaşımızın çalıştığı kurumun bağlı olduğu Sn. Bakan'a birer mektup göndererek arkadaşımızın durumunun yeniden incelenmesini, itibarının ve diğer haklarının iadesini talep edeceğiz. İlgili makamların bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini istiyoruz.

Bu girişimlerden sonuç alınamaması halinde uluslararası hukuk dahil her alanda hukuki mücadele başlatacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. 07 Eylül 2016-Çarşamba

Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şubesi

Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası Samsun Şubesi

Resimler için lütfen tıklayınız...