Yazdır

DEVLET MEMURUNUN AYAKTA TEDAVİDE HASTA YAKININA REFAKAT ETMESİ HALİNDE İZİN VERİLMESİ VE İZNİN YILLIK/MAZERET İZNİNDEN DÜŞÜLEMEYECEĞİ HAKKINDA DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖRÜŞÜ

Aktif .

Sendikamızın talebi üzerine Devlet Personel Başkanlığı 10.05.2013 tarih, 6759 sayılı mütalaasında;
“-Bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile bakmakla yükümlü olmadığı eşi, çocukları, anne ve babasının hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek, söz konusu kurum ve kuruluşlarca muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde bahsi geçen kişilere refakat eden devlet memuruna izin verilmesi hususunda gerekli kolaylığın sağlanması gerektiği ve bu iznin suistimal edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarca bahsi geçen duruma ilişkin belge istenebileceği, 
- Bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile bakmakla yükümlü olmadığı eşi, çocukları, anne ve babasının hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek, söz konusu kurum ve kuruluşlarca muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde söz konusu kişilere refakat etmesi amacıyla devlet memuruna verilen iznin bahsi geçen personelin yıllık izninden veya mazeret izninden düşülmemesi gerektiği” yönünde görüş bildirmiştir.