Yazdır

ESM 5. OLAĞAN GENEL KURUL SEÇİM YÖNERGESİ

Aktif .

1-Amaç:
Bu yönerge ESM 5. Olağan genel Kurul takvim, işleyiş ve kurallarını belirlemek üzere Tüzük ve Seçim Yönetmeliği esas alınarak hazırlanmıştır.
2-Seçme ve seçilme hakkını kullanabilecek ESM üyeleri:
22 Kasım 2013 tarihine kadar sendikamıza üye kaydını yaptırmış, yenileme işlemlerini tamamlamış ve 2013 Kasım ayı ödentisi kaynaktan kesilen bütün üyeler seçme ve seçilme haklarını kullanacaklardır. Ancak listede isimleri olsa dahi, seçim tarihi itibariyle istifa eden, emekli olan ve işkolu değişen üyelerimizin hukuken oy kullanmaları mümkün değildir.
3-Genel Merkez, Şube, İş yeri temsilciliği ve delege seçimine esas üye listelerinin çıkarılması:
22 Kasım 2013 tarihi itibariyle merkezi üye kayıt defterinden şube ve işyeri sıralı üye listeleri çıkarılarak şubelere gönderilmiş olup, yukarıda belirtilen tarihten sonra gelecek formlar seçime esas listelere dahil edilmeyecektir.
4-Listelerin askıda kalma süresi:
Genel Merkezden gelen üye listeleri en geç şube genel kurulundan 20 gün önce Şube ve işyerlerinde askıya çıkarılacaktır.
5-Üye listelerine itiraz ve değerlendirme süresi:
Askı tarihinden itibaren 2 gün içinde üye listelerine itirazlar Şube Yönetim Kuruluna yapılır. Şube Yönetim Kurulu 2 işgünü içerisinde yapılan itirazları sonuçlandırır.
İlan edilen üye listelerine askı süresinin bitimini takip eden iki gün içerisinde üyeler tarafından aşağıdaki nedenlerle Şube Başkanlığına itiraz edebilirler.
İtiraz Nedenleri:
a-Listede yer alması gerektiği halde, isimlerin yazılmamış olması,
b-İsimlerin listelere yanlış yazılmış olması,
c-Listelerde yer alması gereken üyelerin başka listelere yanlışlıkla yazılması,
d-Sendika üyesi olmayanların isimlerinin yazılmış olması.
6-Şubelerde işyeri delegeliklerinin belirlenmesi:
Anahtar sayı belirlenirken; 
a-Üye sayısı 500’ün altı olan şubeler Genel kurulları üye ile yaparlar.
b-Üye sayısı 1000 (bin)’e kadar olan Şubelerden beş üyeye bir delege verilerek yapılır.
c-Üye sayısı 1000 (bin)’den fazla olan şubeler 200 delege ile yapılır.
d-Doğal delege olan Şube Yönetim ve Denetleme Kurulları toplam delege sayısından düşülerek geri kalan delege sayısı bulunur. Toplam üye sayısı delege sayısına bölünerek anahtar sayı hesaplanır. Bu anahtar sayı üzerinden iş yerlerinde seçilecek delege sayıları belirlenerek seçilir.
e-Anahtar sayısının altında olan işyerleri üye sayısı, işyerlerinin yakınlığı, ulaşım, aynı bölgede olması gibi özellikler dikkate alınarak birleştirilir. Anahtar sayıya bölündükten sonra kalan delege sayısı, daha fazla tam sayı çıkan ve en fazla artan rakamın kaldığı işyerlerinden başlayarak o iş yerinin delege sayısına birer delege eklenir. Artan rakamlarda eşitlik olması halinde daha az delege çıkarılan işyerine bir delege eklenir.
7-Şube Genel Kurul Delegeleri ve İşyeri Temsilcilerinin Belirlenmesi:
Şube Genel Kurulu Delegeleri seçimi en geç Ocak 2014 sonuna kadar şubeye bağlı işyerlerinde yapılacaktır. 
8-Şube delegeliklerine itiraz ve değerlendirme:
Delege seçimlerine itiraz delege seçimi bitim tarihinden sonraki 2 iş günü içerisinde Şube Yönetim Kuruluna yapılır ve 2 iş gününde de sonuçlandırılır.
9-Şubelerin Seçim Hazırlığı:
a)Şube delege listelerinin çıkartılarak, Valiliğe ve Seçim kuruluna Şube Genel Kurulu tarihinden 15 gün önce müracaat edeceklerdir.
b)Gazete ilanın ve gerekli başvurunun yapılması (Genel kurul tarihinden 15 gün önceden verilecektir.)
c)Genel kurul salonunun temini ve düzenlenmesi
d)Şube genel kurullarımızda yasa ve tüzüğümüz gereği genel kurul kararının yazılacağı karar defterinin hazırlanması,
e)Yasa ve tüzüğümüzde şube genel kurullarının görevleri ve alacağı kararlar belirlenmiş olup, buna özen gösterilmelidir.
10-Şube seçimlerinin yapılması ve tamamlanması:
Şube Genel Kurulları en son 10 Şubat 2014’e kadar yapılacaktır.
11-Şube seçimlerinin itiraz süresi:
Genel Kuruldan sonraki iki iş günüdür.
12-Şube seçim sonuçlarının genel merkeze iletilmesi:
Kesinleşen şube seçim sonuçları 3 gün içinde genel merkeze iletilecektir.
Merkez genel kurulu:
Daha sonra bildirilecektir.
13-Yürürlük
Yürürlük tarihi: 05.12.2013 tarihinde yürürlüğe girer.
14-Yürütme yetkisi 
Bu yönergeyi ESM Merkez Yönetim Kurulu yürütür.