Yazdır

Banka Promosyonları

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

MAAŞ ÖDEMELERİNİN BANKALARDAN YAPILMASI KARŞILIĞI KURUMLARCA ALINAN PROMOSYONLAR ÇALIŞANLARIN HAKKIDIR…

Değerli Kamu Çalışanları;
İşyerlerindeki çalışanların maaş ve diğer ödemelerinin bankalar aracılığıyla yapılabilmesi için maaş ödemeleri bankalarla yapılan protokoller karşılığında ilgili kurumlara “promosyon” adı altında nakdi ek mali imkanlar sunmaktadır.
Devlet kurumları bankalarla parasal faaliyetlerini faiz üzerinden yapmaktadır. Promosyon adı altında alınan nakdi paralar faiz değildir. Devlet kurumlarınca promosyon adı altında alınan paranın hangi esas ve usullere göre harcanacağına dair de yasal düzenleme yoktur. Kayıt edilmeyen bu kaynağın hangi mevzuat hükümlerine göre harcandığı da bilinmemektedir.

Promosyon paralarının kurumlara gelir olarak kayıt edilememesi nedeniyle, promosyon paralarının harcamalarının da hangi ihtiyaçlar üzerinden yapıldığı çalışanlar tarafından bilinmediği için çalışanların bu harcamalara yönelik kuşku ve endişeleri vardır.

Bu endişe ve kuşkuların ortadan kalkması için; 21.12.2006 tarihinde işkolumuzdaki tüm kurumlara promosyon paralarının çalışanlara ödenmesi için yazılı başvuruda bulunduk. Bu girişimimiz sonucunda birçok kamu kuruluşu bu endişe ve kuşkuların ortadan kaldırılması için promosyon parasını çalışanlara vermeye başlamıştır.

İşkolumuzda promosyonu çalışanlara veren kurumlar;
1) DSİ (promosyonun %50’si)
2) Türk Patent Enstitüsü
3) Türkiye Atom Enerjisi Kurumudur.

Bu sorunun çözümü için;
Yetkili olduğumuz diğer kurumların (DSİ, TKİ, TTK, MTA, TPE, PİGM, EİEİ) Kurum İdari Kurullarında promosyon parasının çalışanlara verilmesi için gerekli çabayı göstermekteyiz.
DSİ Kurum İdari Kurulunda promosyon konusunda şerhli karar aldıktan sonra Samsun DSİ üzerinden örnek dava açtık. Ve görüşmelerin devamında promosyonun %50’sinin ödenmesi kararı alınmıştır. Ayrıca promosyonun %100’ünün ödenmesi konusunda imza kampanyası yürütülmektedir.
ESM Yönetim Kurulu olarak da birçok kurum yetkilileriyle promosyon parasının çalışanlara verilmesi için görüşmeler yapmaktayız.

Görüşmeler sonucu TEDAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ ve TETAŞ Genel Müdürlükleri ortak protokol yaparak, alınan promosyonun %50’sini çalışanlara dağıtılması kararı almışlardır.
TKİ yetkilileri ile birkaç sefer görüşme yapılmış, konu ile ilgili komisyon kurulmuş ve rapor düzenlenmiştir. Raporda; çalışanlara ödeme yapılabileceği görüşüne, işçi ve memur çalışanların 5 bine yakın imza toplamasına rağmen idarenin tutumu netleşmemiştir. Girişimlerimiz devam etmektedir.

MTA Genel Müdürlüğü promosyon protokolünü 2005 yılında 5 yıllığına yapmış olduklarını ifade etmişlerdir. Alınan promosyon parasının kurumca harcandığı söylenmiştir. Protokol süresinin sonunda yeniden ne yapılacağını düşünüleceği ve Maliye Bakanlığı’ndan görüş isteyeceklerini belirtmişlerdir.

Sanayi Bakanlığında alınan promosyon parası harcanmış, yeni dönem protokol için ise şimdilik süre olduğunu ve yetkili sendikayla (Türk Enerji-Sen) bu konuda mutabık olduklarını ifade etmişlerdir. Mutabakat konusunda bilgi istediğimiz halde verilmemiştir.

Elektrik İşleri Etüt İdaresi protokol yaptıklarını ve promosyon almadıklarını, ancak ek protokol yapılarak alınabilecek promosyon parasının çalışanlara dağıtılması konusunda görüş ifade edilmektedir.
TTK Genel Müdürlüğü alınan promosyonun kurumun kaynağı olduğu ve kesinlikle çalışanlara dağıtılmayacağını sendikamıza yazı ile bildirmiş, ödenmeyeceğine dair de bir genelge yayınlamıştır. Sendikamız bu genelgenin iptali ve promosyonun ödenmesi şeklinde ikinci örnek dava açmıştır.

Örgütlü bulunduğumuz işyerlerinde; promosyon adı altında alınan paranın tamamının çalışanlara dağıtılması temel amacımızdır. Bu amaçla, 15.02.2007 tarihinde Bilgi Edinme Kanunundaki hakkımızı kullanarak idare ile bankalar arasında yapılan sözleşmeler gereği, kurumların yararına ayni veya nakit olarak yapılan tediyeler ile kurum çalışanlarına sağlanan tediyelerin sendikaya gönderilmesini talep ettik.
Eti Maden İşleri Genel Müdürlüğü promosyon almadığı konusunda net bir ifade kullanmamış, personel lehine kimi (kredi limiti, bir defada 1.000 YTL’lik çekme hakkı, 0,10 puan eksik faiz vs.) avantaj sağladıklarını belirtmişlerdir.
Şeker Fabrikaları A.Ş. tüm birimlerde promosyon alınmadığı, alınan yerlerde de kurumun zaruri ihtiyaçlarının giderilmesi şeklinde kullanıldığı ve bu uygulamaya devam edeceklerini belirtmişlerdir.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü kurum adına veya personel yararına promosyon almadıklarını, sözleşmelerini 2010’a kadar yaptıklarını belirtmişlerdir.

MKE, PİGM yazılı olarak protokol, sözleşme veremeyecekleri ve promosyon alıp almadıkları konusunda bilgi vermemişlerdir. Sümer Holding’de ödeme elden yapılmaktadır.
Taleplerimizde ısrarlıyız ve görüşmelere devam etmekteyiz. Baskı oluştursun diye dilekçe kampanyası düzenlenmiş, örgütümüzü bilgilendirmiştik. Web sitemizde dilekçe örneği bulunmaktadır. Kampanya düzenlemeyen şube veya temsilcilik bu konuda çalışma yapmalıdırlar.

Promosyon adı altında alınan paraları çalışanlara dağıtmayan veya bir bölümünü dağıtıp bir bölümünü kendi inisiyatifleri ile harcayan yetkililer hakkında idari ve hukuksal işlemlerin yapılması için gerekli girişimlerde bulunacağız.
Örgütlü bulunduğumuz kurumlarda promosyon paralarının tümünün çalışanlara dağıtılması için; her türlü meşru ve yasal mücadeleyi yürütmeye devam edeceğiz. Üyelerimizin bu konuda da desteğini beklemekteyiz.

HAKLAR ÖRGÜTLÜ MÜCADELE İLE ALINIR!
UNUTMA Kİ SENSİZ BİR KİŞİ EKSİĞİZ!