Yazdır

EK ÖDEME FİYASKOYA DÖNDÜ

Aktif .

EK ÖDEME FİYASKOYA DÖNDÜ
KAMU EMEKÇİLERİNİN UMUDU VE EKMEĞİYLE OYNANDI!


Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri,
Ek ödemelerle ilgili olumsuz gelişmeler ve sizlerin talebi üzerine sendikamız sizleri bilgilendirmek üzere aşağıdaki açıklamayı yapma gereği duymuştur.

Bir Toplu Görüşme Oyunu Daha Fos Çıktı!

Bildiğiniz üzere Toplu Görüşmelerin tiyatro oyununa dönmesi ve çalışanların yararına hiçbir kazanım elde edilmemesi üzerine bu yıl yapılan toplu görüşmelere Konfederasyonumuz katılmamıştı. Diğer Konfederasyonları hükümetin çalışanlara tavrı konusunda da aynı tutumu almaya davet etmişti.


Başbakan Sendikaları Boşa Çıkardı.
Memur- Sen Kamu-Sen Simit Zammına Razı Oldu.

Başbakan ise sendikaları boşa çıkarmak için daha Toplu Görüşmeler başlarken 16 Ağustos 2008 tarihinde eşit işe eşit ücret kapsamında ek ödeme adı altında en düşük memura 103.-YTL ek ödemenin 15 Ağustos 2008 tarihinden itibaren yapılacağını kendi ağzıyla ifade etmişti. Böylece bir Toplu Görüşme süreci daha Memur-Sen ve Kamu Sen’in kabul ettikleri günlük bir simidi dahi karşılamayan yüzdelik sefalet zamlarıyla son bulmuştu.

Ek Ödemelerle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlandı.
Başbakanın önerisi doğrultusunda eşit işe eşit ücret adı altında hazırlanan 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 07.08.2008 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 399 sayılı sözleşmeli personele uygulanması için çıkarılacak YPK (Yüksek Planlama Kurulu) kararına, Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı üst düzey unvanların bu ek ödemelerden yararlanamayacağının ortaya çıkması ve bazı personele uygulanacak ek ödemelerin müdürleri geçeceği iddiasıyla yazıyla Maliye Bakanlığına itirazda bulundular.
Her zaman Kanun Hükmünde Kararname paralelinde çıkan YPK kararları bu sefer Bakanlar Kurulu paralelinde çıkmadı. YPK’ nin bu 26/9/2008 tarih ve 2008/T-16 sayılı kararıyla sözleşmeli personele uygulanacak ek ödeme oranlarını düşürdü. Mühendislerin içinde bulunduğu gruba uygulanacak ek oran %82 den 68 e, en düşük memurların içinde bulunduğu gruba uygulanacak 0ran %51 den 28 e indirdi. Yine en düşük ücret alan kamu çalışanları mağdur edildi.
 Sonuç olarak, bu karara göre; sadece aşağıdaki unvanlar ek ödeme zamlarında belirtilen tutar kadar yararlanacaklar. Diğer ünvanlardaki personel ise bu ek ödeme zammından yararlanmayacaktır.
Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, veteriner, şehir plancısı, başeksper, eksper, teknik amir, teknik uzmana 195 YTL; Sağlık teknisyen yardımcısına 54 YTL; Diyetisyen ve teknikere 29YTL; -Teknik ressam, teknisyen, laborant, makinistlere ise 25 YTL'lik zam yapılmıştır.

SORUMLU SİYASİ İKTİDAR, KiT YÖNETİMLERİ, MEMUR-SEN VE KAMU-SEN’ DİR
Ücret adaletini sağlamaktan uzak bu ek ödeme altındaki göstermelik uygulamanın ve yüzdelik sefalet zammının sorumlusu Toplu Görüşme masasına oturup kamu emekçilerini pazarlayan Kamu Sen ve Memur Sen’dir. Onların bu kararı eleştirmeleri, resmi gazetede yayınlanmadan elde ettikleri bu YPK kararını bir kazanım gibi internet sitelerinde yayınlamaları günü kurtarma çabasıdır.
Başta Başbakan olmak üzere AKP hükümetini eşit işe eşit ücret hakkında 70 milyonun karşısına çıkıp vermiş oldukları söze sahip çıkmaya ve tutarlı olmaya davet ediyoruz. Ek ödemler konusunda Bakanlar Kurulunda alınan kararın arkasında durmayıp YPK’da farklı karar vermek bu kurulların itibarını da zedelemektedir.
Senelerdir zor koşullar altında çalışan biz enerji, sanayi ve maden kamu emekçileri KİT’ler içerisinde düşük ücretle çalıştıran KİT yöneticileri bu kez de gerçek yüzlerini göstermişler bir kez daha enerji, sanayi ve maden kamu emekçilerinin mağdur olmasını sağlamışlardır.
Grevli ve Toplu Sözleşmeli Sendika hakkımızı tanımayarak bizleri mağdur eden siyasal iktidara biz kamu emekçilerine verdiği hiçbir sözü tutmayan, her zaman olduğu gibi bu seferde çocuklarımıza götüreceğimiz ekmeğe göz koyan siyasal iktidarın bu tutumunu kınıyoruz.

DEMOKRATİK TEPKİMİZİ ORTAYA KOYMAMIZ GEREK!
    Biz enerji, sanayi ve maden emekçilerini önce umutlandırıp daha sonra bu umutlarımızı söndüren, bizleri mağdur eden bu karar ve gelişmelere karşı, siz değerli enerji, sanayi ve maden emekçileri demokratik tepkinizi göstermeye davet ediyoruz.

SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜ ESM’DE
SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜ GREV VE TOPLU SÖZLEŞMEDEDİR!
Buradan bir kez daha haklarımızı ancak Toplu Sözleşme ve Grev hakkımızın kullanmasıyla alınabileceğimizi belirtiyor, dün olduğu gibi bugünde ESM olarak enerji, sanayi ve maden emekçilerinin haklarını korumak için gerekli her türlü mücadeleyi vereceğimizi bildiriyoruz.

15 Ekim 2008, Çarşamba günü 12:30’da
Başbakanlık önünde basın açıklaması yapılacaktır.
Tüm üyelerimizi katılmaya davet ediyoruz.

Logolu Bildiri çıktısı için lütfen tıklayınız.