Yazdır

TEİAŞ PERSONELİNE BİLGİLENDİRME

Aktif .

 

19.11.2011 tarih ve 28117 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yönetmeliğin;

8/1-a bendinde yer alan “Merkezde Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için” gerekli “Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak” şartı; “Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak;

8/1-b bendinde yer alan “Taşrada Müdür kadrosuna atanabilmek için” gerekli “Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak” şartı, “Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak”;

 

8/1-c bendinde yer alan “Merkezde Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için” gerekli “Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak” şartı, “Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak”;

 

8/1-e bendinde yer alan “Merkezde Teknik  Şef  pozisyonuna atanabilmek için” gerekli “En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak” şartı “En az 2 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak”;

8/1-f bendinde yer alan “Taşrada Teknik Şef pozisyonuna atanabilmek için” gerekli “En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak” şartı “En az 2 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak”;

8/1-g bendinde yer alan “Şef pozisyonuna atanabilmek için” gerekli “En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak” şartı “En az 2 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak”;

8/1-ı bendinde yer alan “Taşrada Grup Başmühendisi pozisyonuna atanabilmek için” gerekli “Mühendis unvanını haiz olmak” şartı “Mühendislik fakültelerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak”;

8/1-j bendinde yer alan “Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için” gerekli “Mühendis unvanını haiz olmak” şartı “Mühendislik fakültelerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak”;

8/1-l bendinde yer alan “Teknik Uzman pozisyonuna atanabilmek için” gerekli “Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak” şartı “Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak”;

8/1-m bendinde yer alan “Başteknisyen pozisyonuna atanabilmek için” gerekli “Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik Lise mezunu olmak” şartı “Endüstri meslek lisesi veya teknik liselerin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak”

şeklinde değiştirilmiş ve 8. maddeye 1 (ü) bendi eklenerek “Sivil Savunma Uzmanı” kadrosuna atanma şartları düzenlenmiştir.

Yine yönetmeliğin;

9/1-b bendinde yer alan “Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Matematikçi, Fizikçi, Kimyager ve İstatistikçi pozisyonuna atanabilmek için” gerekli “Fakültelerin Mühendislik, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Matematik, Fizik, Kimya ve İstatistik bölümlerinden mezun olmak”  şartı “Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak”;

9/1-d bendinde yer alan “Tekniker pozisyonuna atanabilmek için” gerekli “Teknik eğitim fakültesi ya da 2 veya 3 yıllık yüksek teknik okul mezunu olmak” şartı “Teknik eğitim fakültesi ya da en az 2 yıllık meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak”;

9/1-e bendinde yer alan “Teknisyen ve Ressam pozisyonuna atanabilmek için” gerekli “Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik Lise mezunu olmak” şartı “Endüstri meslek lisesi veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak”;

9/-1-ı bendinde yer alan “Teknik Öğretmen pozisyonuna atanabilmek için” gerekli “Teknik Eğitim Fakültesi mezunu olmak” şartı “Teknik eğitim fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak”

şeklinde değiştirilmiştir.

Bilindiği üzere Sendikamız tarafından Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün 24.01.2011 tarih ve 551/2394 sayılı TEİAŞ Görevde Yükselme Eğitim ve Sınav Duyurusu ile Unvan Değişikliği Sınav Duyurusunun;

Görevde yükselme yönünden;

a) Merkez Teşkilatında Atama Yapılacak 1. Dereceli Şube Müdürü,

b) Merkez Teşkilatında Atama Yapılacak Müdür Yardımcısı,

c) Merkez Teşkilatında Atama Yapılacak Teknik Şef- Şef,

d) Taşra Teşkilatında Atama Yapılacak 1. Dereceli Müdür,

e) Taşra Teşkilatında Atama Yapılacak Grup Başmühendisi,

f) Taşra Teşkilatında Atama Yapılacak Başmühendis,

g) Taşra Teşkilatında Atama Yapılacak Teknik Şef- Şef”

kadro ve pozisyonları için,

Unvan değişikliği yönünden ise;

“Mühendis, teknik öğretmen, tekniker” unvanları için,

Yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile açılan davada Ankara 7. İdare Mahkemesi 06.04.2011 tarihli ve 2011/400 E. sayılı kararı ile YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA karar vermiş, böylece Sendikamız yönetmeliğe aykırı ilan ile sınav yapılmasını engellemiştir.

Yapılan yönetmelik değişikliğinin açtığımız dava neticesinde yapıldığı ve TEİAŞ Genel Müdürlüğü’nün “mevzuata uygun” işlem yapmak zorunda kaldığı açıktır.

Yönetmelik değişikliği sonrası da sendikamız sürecin takipçisi olacak ve açılacak müteakip sınavda hukuka aykırılık bulunması halinde yine sürece müdahale edecektir. TEİAŞ Personeli’nin sınav sürecinde tespit edecekleri hukuksuzlukları Sendikamız Genel Merkezine iletmeleri halinde gerekli girişimlerde bulunulacaktır.