Yazdır

EK ÖDEMELER İÇİN DİLEKÇELER (EKİM 2011)

Aktif .

 

Bilindiği üzere 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II sayılı cetveline tabi sınırlı sayıdaki sözleşmeli personele 26.09.2008 tarih ve 2008/T-16 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ile ek ödeme verilmiş, başta idari personel olmak üzere pek çok çalışan ek ödemeden yararlandırılmamıştı. Ek ödeme yapılan personele de Bakanlar Kurulu kararında düzenlenen oranlarda değil daha düşük miktarlarda ek ödeme yapılmıştı.

Yüksek Planlama Kurulunun 21.10.2011 tarih ve 2011/T-20 sayılı kararı ile ek ödeme unvanları için belirlenen ek ödeme oranları kısmen yükseltilmiş olmakla birlikte; 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli personelin ek ödeme oranı ile 657 sayılı yasaya tabi emsal memurun ek ödeme oranı arasında hala fark bulunmaktadır.

Ek ödeme ile ilgili sendikamızca hazırlanan dilekçeler aşağıdadır.

Başbakanlık dilekçeleri Başbakanlık faksına fakslanacak, kurumlara yönelik dilekçeler de çalışılan kuruma verilecektir.

 

BAŞBAKANLIK FAKS NUMARASI: 0.312.422 18 99

 

BAŞBAKANLIĞA FAKSLANACAK DİLEKÇE

BAŞBAKANLIĞA

ANKARA

Bilindiği üzere 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II sayılı cetveline tabi sınırlı sayıdaki sözleşmeli personele 26.09.2008 tarih ve 2008/T-16 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ile ek ödeme verilmiş, başta idari personel olmak üzere pek çok çalışan ek ödemeden yararlandırılmamıştı. Ek ödeme yapılan personele de Bakanlar Kurulu kararında düzenlenen oranlarda değil daha düşük miktarlarda ek ödeme yapılmıştı.

Yüksek Planlama Kurulunun 21.10.2011 tarih ve 2011/T-20 sayılı kararı ile ek ödeme unvanları için belirlenen ek ödeme oranları kısmen yükseltilmiş olmakla birlikte; 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli personelin ek ödeme oranı ile 657 sayılı yasaya tabi emsal memurun ek ödeme oranı arasında hala fark bulunmaktadır. Ayrıca, “uzman, amir, ajans amiri, koruma güvenlik amiri, şef, koruma güvenlik şefi, koruma güvenlik giriş şefi, itfaiye şefi, gar şefi, istasyon şefi, şeftren” gibi unvanlara %67 oranında ek ödeme verilmiş olmakla birlikte; idari personel ile diğer unvanlar kapsamında mütalaa edilen personelin ek ödeme mağduriyeti halen sürmektedir.

21.10.2011 tarih ve 2011/T-20 sayılı YPK kararı ile ek ödemeden yararlanan personel ile idari personel arasındaki ücret farkı iyice açılmıştır.

657 sayılı yasaya tabi olarak çalışan personele verilen ek ödemelerdeki eşitsizlik giderilerek; ek ödeme oranlarının her kuruma aynı şekilde uygulanması, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II sayılı cetveline tabi sözleşmeli memur ve benzeri (teknisyen, tekniker vs.) personele uygulanacak yüzdelik oranları arttırılarak, amir-memur arasındaki ücret farkının daraltılması hususunda 2011 yılı içinde ek bir YPK kararının çıkartılması için gerekli işlemlerin yapılması konusunda gereğini arz ederim.

 

KURUMLARA VERİLECEK DİLEKÇE

………………… GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

……………

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II sayılı cetveline tabi sözleşmeli personele 26.09.2008 tarih ve 2008/T-16 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ile sınırlı sayıda personele ek ödeme verilmiş, başta idari personel olmak üzere pek çok çalışan ek ödemeden yararlanmamıştı. Ek ödeme yapılan personele de Bakanlar Kurulu kararında düzenlenen oranlarda değil daha düşük miktarlarda ek ödeme yapılmıştı.

Yüksek Planlama Kurulunun 21.10.2011 tarih ve 2011/T-20 sayılı kararı gereği Madde 5’te unvanlara göre sıralanan ek ödeme artışlarında uzman, amir, ajans amiri, koruma güvenlik amiri, şef, koruma güvenlik şefi, koruma güvenlik giriş şefi, itfaiye şefi, gar şefi, istasyon şefi, şeftren gibi unvanlara %67 oranında zam yapılarak, memur ve benzeri çalışanlar mağdur edilmiştir.

Bu artıştan yararlanan personel ile memur ve benzeri (teknisyen, tekniker vs.) çalışanlar arasında ücret farkı iyice açılmıştır.

657 sayılı yasaya tabi olarak çalışan personele verilen ek ödemelerdeki eşitsizlik giderilerek; ek ödeme oranlarının her kuruma aynı şekilde uygulanması, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II sayılı cetveline tabi sözleşmeli memur ve benzeri (teknisyen, tekniker vs.) personele uygulanacak yüzdelik oranları arttırılarak, amir-memur arasındaki ücret farkının daraltılması hususunda 2011 yılı içinde ek bir YPK kararının çıkartılması için gerekli işlemlerin yapılmasını ve dilekçemin Devlet Personel Başkanlığına intikalini bilgilerinize arz ederim.