Yazdır

EK ÖDEMELERE YÖNELİK KİT PERSONELİ TARAFINDAN FAKSLANACAK DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Aktif .

Ek ödeme ile ilgili YPK kararına yönelik hazırlanan dilekçeler aşağıdadır.

Çalışma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı dilekçeleri KİT personeli tarafından ilgili bakanlıkların faksına fakslanacaktır. Daha sonra da dilekçeler şubelerde toplanacaktır.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI FAKS NUMARASI: 0.312.212 72 30

MALİYE BAKANLIĞI FAKS NUMARASI: 0.312.425 00 58

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA

ANKARA

 

Bilindiği üzere 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II sayılı cetveline tabi sınırlı sayıdaki sözleşmeli personele 26.09.2008 tarih ve 2008/T-16 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ile ek ödeme verilmiş, başta idari personel olmak üzere pek çok çalışan ek ödemeden yararlandırılmamıştı. Ek ödeme yapılan personele de Bakanlar Kurulu kararında düzenlenen oranlarda değil daha düşük miktarlarda ek ödeme yapılmıştı.

Yüksek Planlama Kurulunun 21.10.2011 tarih ve 2011/T-20 kararı ile ek ödeme unvanları için belirlenen ek ödeme oranları kısmen yükseltilmiş olmakla birlikte 2011 YPK kararları Madde 5 içinde belirtilen (b) grubunda sayılan unvanlara 2008 yılında verilmeyen ek ödemeler telafi edilerek ek ödemeleri %28’den %67’e çıkartılmıştır. c, ç, d ve e maddelerinde sayılan unvanlar ise mağdur edilmiştir. Bu durum ise, 399 sayılı KHK kapsamında bulunan II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personelin ek ödemeleri arasında ciddi farklar oluşturmaktadır. Özellikle, şef ile diğer unvan olarak tabir edilen memur arasında ücret farkı iyice açılmıştır.

Amir-memur arasındaki ek ödeme ücret farkının daraltılması hususunda, 2011 yılı içinde ek bir YPK kararının çıkartılarak, mağduriyete uğrayan diğer sözleşmeli personelin mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını bilgilerinize arz ederim.

 

 

MALİYE BAKANLIĞINA

ANKARA

 

Bilindiği üzere 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II sayılı cetveline tabi sınırlı sayıdaki sözleşmeli personele 26.09.2008 tarih ve 2008/T-16 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı ile ek ödeme verilmiş, başta idari personel olmak üzere pek çok çalışan ek ödemeden yararlandırılmamıştı. Ek ödeme yapılan personele de Bakanlar Kurulu kararında düzenlenen oranlarda değil daha düşük miktarlarda ek ödeme yapılmıştı.

Yüksek Planlama Kurulunun 21.10.2011 tarih ve 2011/T-20 kararı ile ek ödeme unvanları için belirlenen ek ödeme oranları kısmen yükseltilmiş olmakla birlikte 2011 YPK kararları Madde 5 içinde belirtilen (b) grubunda sayılan unvanlara 2008 yılında verilmeyen ek ödemeler telafi edilerek ek ödemeleri %28’den %67’e çıkartılmıştır. c, ç, d ve e maddelerinde sayılan unvanlar ise mağdur edilmiştir. Bu durum ise, 399 sayılı KHK kapsamında bulunan II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personelin ek ödemeleri arasında ciddi farklar oluşturmaktadır. Özellikle, şef ile diğer unvan olarak tabir edilen memur arasında ücret farkı iyice açılmıştır.

Amir-memur arasındaki ek ödeme ücret farkının daraltılması hususunda, 2011 yılı içinde ek bir YPK kararının çıkartılarak, mağduriyete uğrayan diğer sözleşmeli personelin mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını bilgilerinize arz ederim.