Yazdır

ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ SÜREN KURUMLARDA ÇALIŞMAKTA OLAN NAKLE TABİ PERSONELİN NAKİL İŞLEMLERİ HK.

Aktif .

Özelleştirme süreci süren TEDAŞ ve benzer kurumlarda çalışmakta olan nakle tabi personelin nakil işlemleri konusunda Devlet Personel Başkanlığı'na yazdığımız yazı aşağıdadır.
 
T.C. BAŞBAKANLIK
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA
Bilindiği üzere, özelleştirilen kamu kurumlarında çalışmakta olan nakle tabi personelin nakil işlemleri, 4046 sayılı yasanın 22. maddesi uyarınca Başkanlığınız tarafından yapılmaktadır. Özelleştirme süreci süren TEDAŞ ve benzer kurumlarda sendikamız örgütlüdür. Bu işyerlerinde nakil konusunda personelin büyük kaygı ve tereddütler içinde olduğunu belirtmeliyiz. Şöyle ki; Enerji Bir Sen sendikasının yöneticileri ve işyeri temsilcileri, bu işyerlerinde, kendi üyelerinin istedikleri yerlere naklini sağlayacakları yönünde propaganda yapmaktadırlar. Bu durum diğer sendikaların üyelerini kaygılandırmaktadır. 
Başkanlığınızın nakil işlemlerini hakkaniyetli bir şekilde yürüteceği, bu konuda siyasal ya da sendikal bir ayrım yapmayacağı beklentisi içindeyiz. Bu kapsamda, üyelerimizin ve tüm personelin öncelikli olarak istediği kamu kuruluşlarına ve birinci il tercihlerine atanmaları,  Enerji Bir Sen’in kendi üyelerine haksız menfaat sağlama vaatlerini haklı çıkartacak her türlü işlemden kaçınılması konusunda gereğini arz eder, aksi durumda yasal yollara başvurmak durumunda kalacağımızı bildiririz.