Yazdır

"BİLİŞİM SİSTEMLERİ KULLANIM TAAHHÜTNAMESİ" ile ilgili TKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YAZIMIZ

Aktif .

TKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA
Genel Müdürlüğünüz ve bağlı müesseselerinizde çalışan personele “Bilişim Sistemleri Kullanım Taahhütnamesi” adı altında imzalatılmak istenen taahhütname maddeleri sendikamız tarafından tek tek incelenmiştir.
İnceleme sonucunda hukuka aykırılık içeren maddeler gerekçeleri ile birlikte aşağıda açıklanmıştır.
Madde 3’de belirtilen “Bilgisayar ve internet üzerindeki işlemlerin Kurum tarafından kayıt altına alınması” uygulamasının hukuka aykırı olduğu anlaşılmıştır. 
Bilindiği üzere Anayasa’nın 22. maddesi ile “Haberleşme Hürriyeti”, 20. Maddesi ile “Özel Hayatın Gizliliği” güvence altına alınmıştır. Yine TCK 135. maddede kişisel verilerin kaydı suç olarak düzenlenmiş, CMK 135. maddede ise iletişimin tespiti ve izlenmesi konusunda karar verme yetkisi sadece mahkemelere tanınmıştır. Bu kapsamda, internet üzerinde yapılacak bankacılık işlemleri, şahsi mail yazışmaları gibi işlemlerin de kaydını içerecek şeklide hazırlanan söz konusu madde açıkça hukuka aykırı olduğu gibi, ayrıca suç oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra kurum personeli haberleşme hürriyetini ihlal edecek ve özel hayatın gizliliğini ortadan kaldıracak biçimde bu tür bir taahhütte bulunmaya zorlanması da hizmet gereklerine aykırıdır.
Yine 4. Maddede belirtilen “kurumca uygun görülen işlem” ibaresi oldukça muğlaktır. Öte yandan bu madde ile personel bilgisayarlarına casus yazılım olarak tabir edilen ve işlem ve veri hareketlerini ayrımsız izleyen yazılımların yüklenmesi mümkün hale gelmektedir. Bu da yukarıda belirtildiği gibi, TCK’nun 135, CMK’nun 135 ve Anayasa’nın 20 ve 22. maddelerine aykırıdır. Personel tarafından kabulü olanaksızdır. 
Kurumunuzda çalışan personelin bu konuda mağduriyet yaşamaması, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasından kaçınılması ki mağduriyetinin giderilebilmesi için, taahhütnamenin gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi mevcut olan sıkıntıları ortadan kaldıracaktır.