Yazdır

Disiplin Kurulları İle İlgili Sendikamızın Yazısı

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

Disiplin Kurullarında ilgili dosyaların toplantı öncesi sendika temsilcisine verilmesi ile ilgili işkolumuzdaki tüm genel müdürlüklere ve bakanlıklara gönderdiğimiz yazı...
 
Sayı :2007/02-336 26/09/2007
Konu :Disiplin Kurulları hk.


GENEL MÜDÜRLÜKLERE

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunuyla kamu görevlilerinin ortak hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek hedefiyle kurulan kamu görevlileri sendikaları, üyelerine yönelik hukuki yardım yanında, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında yönetmeliğin (21.07.2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğin değişik) 4. maddesinde yer verilen hükme bağlı olarak, disiplin kurullarında da temsilci bulundurmaktadır.

Bu bağlamda, disiplin kurulu üyesi olan sendikamız temsilcilerinin, Disiplin Kurulu toplantılarında, doğru ve sağlıklı karar verebilmeleri, kurul toplantılarına konu edilen, soruşturma ile ilgili dosya vs. evrakın detaylı incelenebilmesi ile mümkündür. Bununla ilgili olarak, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı’nın (Yapı-Yol Sen sendikasının yazmış olduğu yazısına) ekteki yazısında “9. maddenin son fıkrası hükmünden kurul üyelerinin kendilerine havale edilen dosyaları incelemek için 7 gün süre istemeleri halinde üyelere dosyaların teslim tarihinden itibaren 7 gün geçmedikçe kurul toplantılarının yapılamayacağı” belirtilmektedir. Aynı yazının devamında, “disiplin ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin, incelemelerini azami inceleme süresini geçmemek üzere tamamlamamaları durumunda kurulların toplanmamaları gerektiği” ifade edilmektedir.

Bu nedenle, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri hakkında yönetmeliğin 9. maddesinin son. fıkrasında “üyeler kendilerine havale edilen dosyaları en geç 7 gün içinde incelerler” hükmü gereği disipline esas dosya vs. evrakın bir suretinin Disiplin kurulu toplantısından en az 7 gün önce Disiplin Kurulu üyesi sendika temsilcilerine de verilmesi gereklidir. Uygulamanın bu doğrultuda yapılması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederiz.