Yazdır

GTK'larda Yapılan Eğitim Çalışmaları

Aktif .

16.05.2008 tarihinde yapılan ESM Eğitim Programı;

Genel Başkan Kemal BULUT’un açılış konuşmasının ardından Yıldırım KOÇ’un “Sendikal Örgütlenme” konulu sunumu yapıldı.

Mali İşleyiş konusunda Mali Müşavir Nejat TAŞTAN ve sendikamız muhasebecisi Ercan OKUDAN’ın bilgilendirmeleri ve sunumu gerçekleşti.
İletişim ve Web Sitesi konusunda İhsan S. KAYNAR bir sunum gerçekleştirdi.
“Enerjide Özelleştirme” konusundaki sunumu Genel Mali Sekreter Fatih KAYMAKÇIOĞLU gerçekleştirdi.

16-17-18 Ekim 2008 tarihlerinde yapılan ESM Eğitim Programı;

16-17-18 Ekim 2008 tarihlerinde yapılan Genel Temsilciler Kurulu toplantımız ikinci defa eğitim çalışmalarıyla daha kapsamlı bir hale gelmiştir.

16-17-18 Mayıs 2008 tarihindeki GTK’mızda Şube Mali Sekreterleri ile Şube Örgütlenme Sekreterleri çağrılarak eğitim çalışması yapılmış, bu defa da Şube Eğitim ve Basın Yayın Sekreterleri ile Şube Toplu Görüşme ve Hukuk Sekreterleri eğitim çalışmasında bulunmak üzere GTK toplantısına çağrılmışlardır.

Şube Eğitim ve Basın Yayın Sekreterleri eğitimini SES MYK üyesi Biyolog İlknur BAŞER sunmuş, Şube Toplu Görüşme ve Hukuk Sekreterleri eğitimini ise Sendikamız avukatı Candan DUMRUL ile KESK avukatı Öztürk TÜRKDOĞAN sunmuş, her iki eğitim de soru-cevap şeklinde yapılarak verimli bir eğitim çalışması yapılmıştır.