Yazdır

ESM SİNOP EĞİTİM SEMİNERİ

Aktif .

ESM Genel Merkezinin katkılarıyla Samsun Şubenin organizatörlüğünde 3-6 Temmuz 2008 tarihleri arasında DSİ Sinop Eğitim Tesislerinde bir eğitim semineri düzenlenmiştir.

Böyle bir eğitim semineri düzenlemekten amacımız;
Üye-işyeri temsilcisi-sendika yönetimi bütünlüğü içerisinde; Üye-işyeri temsilcisi ile işyeri temsilcisi-işveren arasındaki ilişkilere yönelik eğitici, öğretici yeni üyelerin kazanımına yönelik ikili diyalog örneklemeleri, üyeleri eylem ve etkinliklere hazırlama yöntem ve davet üslubu, üyelerimiz arasında sendikal hak ve mücadele bilincinin geliştirilmesi, işyeri temsilcilerinin öncü rolü için kendilerine güvenmelerine yönelik alanlarda, aynı zamanda ders dışında da bir arada bulunmak suretiyle birlikte sosyalleşmenin de amaçlandığı bir eğitim çalışmasının gerekli olduğu kanaatine varılmış ve organizasyonun teknik boyutu programlanmaya başlanmıştır.

1-) Öncelikle hedef kitlemiz, sendika tabanının üzerinde çatı ile taban arasında ara direk vaziyeti gören işyeri temsilcileri olmuştur.
Bunun yanında sendikal süreçte görev alabileceğini düşündüğümüz özellikle bayan üyelerimiz böyle bir eğitim çalışmasından geçirmeyi uygun gördük.

2-) Her şeyden önce böyle bir eğitim semineri birkaç günlük süreci kapsayacağı için toplu olarak kalınabilecek bir tesis gerekmekteydi.
Sinop DSİ Dinlenme Tesisleri, yaz dönemi başında müracaatın az olduğu bir periyotta ESM Eğitimi için uygun bulundu. Dolayısıyla maliyet dışarıya göre daha uygun oldu.
3-) Seminerde eğitim konularını seçerken;
a) İnsan ilişkileri ve iletişim konusu,
b) Sendikal süreç ve sendikal bilinç konusu,
c) İçinde bulunduğumuz koşulların nesnel bir değerlendirmesi ile örgütlenmenin gerekliliği konusu önem kazandı.

4-) Eğitim Konuları tespit edildikten sonra bu konuları en iyi işleyecek uzman arayışı başladı.
Bu noktada ESM Genel Merkezi devreye girerek iletişim konusunda, Eğitim Uzmanı Savaş YILMAZ, Sendikal Süreç konusunda Türk-İş Eğitimcilerinden Yıldırım KOÇ, Küreselleşme Neo-liberal Politikalar ve Özelleştirmeleri anlatmak üzere Gazi Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Aziz KONUKMAN üzerinde mutabık kalındı.

5-) Ders programı hazırlanırken, insanların dikkatinin dağılmaması için ders süresi 45 dk ile sınırlandırıldı ve 15 dk. çay molası verildi. Ancak burada çay molasının uzamamasına ve derslerin zamanında başlamasına azami gayret edildi ve kursiyerler bu konuda hassas davrandılar.

6-) Derslerin sabah-öğle arasında yapılması ve yemekten sonra topluca sosyal aktivite uygulanmasına dikkat edildi.
Burada toplu hareket etme psikolojisini uygulamak hedeflendi.
Örneğin; hep birlikte Sinop Hapishanesi gezildi. Yine hep birlikte Nükleer Santralin yapılacağı yer görüldü. Ertesi gün Erfelek Şelaleleri gezildi Vs.

7-) Akşamları yine kursiyerleri bir arada tutmak ve günün yorgunluğunu gidermek amacı ile müzikli yemek düzenlendi.
Dışarıdan bir müzik grubu ile anlaşılarak eğitim semineri daha renkli hale getirildi.

8-) Her günün sonunda kursiyerler o günkü dersler, hocalar, arkadaşlar, eğitim semineri, kaldıkları tesisler, yedikleri yemekler vs. ile ilgili düşüncelerini küçük kağıtlara (post- it) yazarak salonun belli bir yerine astılar.
Bunlar içerisinde çok ilginç görüşler çıkabileceği gibi bizleri yönlendirebilecek görüşlerde çıktı.

9-) Sonuçta çok güzel, çok faydalı ve amacına ulaşan bir eğitim çalışması yapıldı.

10-) Seminerin sonunda yapılan değerlendirmede; iletişim konusunun süre azlığından ötürü yeterince özümsenemediği ve bu konuya daha fazla süre ayrılması gerekliliği ortaya çıktı.

Dolayısıyla, bundan sonraki süreçte tek bir konu olarak “İnsan ilişkileri ve İletişim” konunda alt başlıkları da olmak üzere bir eğitim çalışması yapılma zorunluluğu doğmuştur. Eğitim seminerinde, Zonguldak Şube, Kocaeli Şube, Samsun Şubeye bağlı Sinop, Amasya, Ordu, Tokat, Çorum İl Temsilcilikleri ve Genel Merkez Yöneticileri de bizleri yalnız bırakmadılar.