Yazdır

DİYARBAKIR, VAN, ŞANLIURFA ŞUBE EĞİTİMLERİ

Aktif .

Diyarbakır, Van ve Şanlıurfa Şubelerimizin Elazığ Gezin Tek Gıda İş Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde 21-22 Haziran 2008 tarihlerinde eğitim çalışması düzenlenmiştir.

4 Eğitimci, 5 misafir (Genel Başkan ve Yönetim Kurulu), 5 KESK Müzik Grubu, 26 üye temsilci ve yöneticiden oluşan eğitim gruplarıyla toplam 40 kişi katılmıştır.

Şube Başkanının açılış konuşması ve Genel Başkanın konuşmasından sonra eğitim programı başaltıldı.

KESK eski MYK üyesi İhsan AVCI’nın 100 dakika süren Sendika Nedir, ESM tarihi, Temsilci Görevleri, örgütlenme sunumundan sonra Medeni TUTŞİ Toplantı Teknikleri sunumunu 50 dakika yaptı.

Gece KESK Müzik Grubunun müzikle zenginleştirdiği eğlenceyle birinci gün sona erdi.

İkinci gün bir grubun birinci gün ile ilgili kısa bir sunuştan sonra Ali ERİM’in asetatla her üyenin kendisini tanıtması tanışma dersinde 50 dakika süre ayrıldı.

Yakup KESKİN’in sunduğu atölye çalışmasında tek tek bireysel ve her grup çalışma yaparak 150 dakikalık bir çalışma yapıldı. Her grubun kendisine isim vermesi ve sendikal ihtiyaç olabileceği düşünülen konular seçmesiyle eğitimin birinci etabı tamamlandı.

İkinci etap Şanlıurfa Şubesi tarafından düzenlenecek. Ancak organizasyonunu Diyarbakır Şube yapacaktır. Grupların önerisiyle Eylül ayı içinde yapılması planlanmaktadır.

Eğitime Katılanların İstatistikleri
  DEDAŞ DSİ TEİAŞ TEKEL SANAYİ VE TİC.
 TOPLAM
 ŞANLIURFA 2 1 - - - 3
 DİYARBAKIR 8 4 1 1 1 15
 BATMAN 1 12
 2 - 6
 MARDİN 2 - - - - 2
 TOPLAM 13 6 3 3 1 26

EĞİTİMİN AMACI

Güneşe yolculuk adı verilen projenin temel hedefi katılanların kendini ifade edebilen, araştıran, bilgi birikimine sahip aktivistler yapmak, bu bireylerin biri birlerinin düşüncesine saygılı, ortaklaşabilen birlikte çalışan gruplar oluşturarak şubelerimizin geel politikalarını oluşturacak broşürler hazırlamaları ve bu konuda sendika adına işyeri ve halka bizi anlatabilecek sunumlar yapmak yoluyla sendikanın kurumlaşmasına katkı sunan kadrolar oluşturmaktır.

Birinci etapta sendikal bilginin yanında eğitimde ve eğitim dışında her bireyin yemek ve eğlence düzenleme, eğitimde gruplaşması vs elbirliğiyle çalışmayı ve her konuda ortak hareket etmeleri için eğilim yaratma çalışması yapılarak, aynı zamanda tüm çalışmaların olumlu ve olumsuzlukları tespit etmeleri farklı yollarla öneri sunmaları sağlanarak gelecekte deneyim sahibi olmaları amaçlanmıştır.

Eğitimde tespit edilen olumluluk, olumsuzluk ve öneriler anahtar kelimeler halinde aşağıya çıkarılmıştır.
 Olumluluklar Olumsuzluklar Öneriler

 Verimli
İyi
Geliştirici
Yararlı
Faydalı
Dayanışma
Kaynaşma
Başarılı

Olumlu

Zaman sorunu
Hızlı geçildi
Projeksiyon hatası
Planlama yetersiz
Tesis kötüydü
Salon iyi değildi
Organizede aksaklıklar vardı
Eğitim süresi azdı
 3 gün olsun
Örnekler artırıldı
Katılımcılar ciddi olmalı
Bir gün önceden gidilerek dinlenilmeli