Yazdır

8-9 EKİM 2009 ANKARA MERKEZİ EĞİTİM ÇALIŞMASI RAPORU

Aktif .

07 Haziran 2009 Genel Temsilciler Kurulu’nun önerileri doğrultusunda genç işyeri temsilcileri ve genç üyelere yönelik olarak yapılması istenen Merkezi Eğitim Çalışması ESM MYK’sında görüşülerek 7 Ekim 2009 tarihinde yapılacak GTK toplantısını takiben 8-9 Ekim 2009 tarihinde Ankara’da Elektrik Mühendisleri Odası Toplantı Salonunda aşağıdaki eğitim programı çerçevesinde yapılması kararlaştırılmıştır:

Günümüzde Kamu Sendikacılığı ve Açmazları Örgütlenme Sorunları; Gaye YILMAZ (Eğitim Uzmanı)
Sendikal Mücadelede Yeniden Yapılanma; Prof. Dr. Yüksel AKKAYA
Sendikal Örgütlenmede Strateji ve Yöntem; Dr. Erkan AYDOĞANOĞLU (Eğitim-Sen Uzmanı)

Bu eğitim programı şubelerimize gönderilmiş, aşağıda ki listede de görüldüğü üzere;
ADANA Şubesinden; Cem EREN, Abdurrahman ÖZER, Güllü COŞKUN, Hasan Hüseyin ESER, Orhan GÜZELÇAY.
ANKARA 1 Şubesinden; Hasan Hüseyin KAYA, Bahri YILDIRIM, Menekşe ŞAHİN, Murat ÇEŞME, Özden KAYA, Sevda AYDIN, Yusuf Ergün TOGAY.
ANKARA 2 Şubesinden; Celal MORDENİZ, Süleyman DİKMEN, Hüseyin GENÇER, İsak ÖVEN, Nuri SABAH, Seyfettin KARABUDAK, Volkan ÇALI.
ANTALYA Şubesinden; Fikret BAYAR, Celal CEYLAN, Edip CANGÖNÜL, İbrahim Utku ERMİŞ, Muhammet Rüştü ÇAĞATAY, Nafi YEŞİLYURT.
AYDIN Şubesinden; Celaleddin ÇAKMAK, Bulut BOZKURT, Ozan ŞİMŞEK, Uğur YILDIZ.
BALIKESİR Şubesinden; Saim TOSUN, Ahmet AY, Barış AYDOĞMUŞ, Dilek TABAK, Fatma ERDEM, Serhat AKIN.
BURSA Şubesinden; Uğur ÜÇÖZ, ALİ Dinsel, Evrim KART, Gökhan YURTSEVEN, M. Ozan Karaman, M. Özgür ERGÖÇMEN, Orhan ŞENER, Serkan KART.
DİYARBAKIR Şubesinden; YAKUP Keskin, A.Hamit CANSEVER, Alican ÇETİNKAYA, Bedri ÇELİK, Hanefi BAYINDIR, Kadri AKKUŞ, Kenan AYDIN, M. Zeki YILDIRIM.
İSTANBUL Şubesinden; Gürsel Ümit SEVER, Hüseyin SEYHAN, İ. Yavuz SATICI, İsmail ALEMDAR, İsmail KURTULAN, Mehmet GÜMÜLCİNELİ, Nuray DUVAN, Selim ALTAY, Soner ÜNVER.
İZMİR Şubesinden; Bekir Sıtkı YILDIZ, Ali GEYİK, Erdal KOÇ, Levent KIRMIZIGÜL, Mesut MAK.
KOCAELİ Şubesinden; Yener ÇALIŞKAN.
SAMSUN Şubesinden; Müşfik Veysel ERDOĞAN, Bülent ALAZ, Ceylan ALATAŞ, Nural ÖZCAN, Özlem ACARAY, Uğur GÖKBAY.
ŞANLIURFA Şubesinden; Kemal BİRGÜL, Bektaş TAŞ, Havin BAĞSEVER, Mahir LEBE, Mustafa ASLAN, Selahattin BİLGE.
TRABZON Şubesinden; Celal AKAÇ, Hasan ŞİRİN, Salih KALYONCU.
VAN Şubesinden; Mecit SARGUT, Cahit SELÇUK, Mehmet TUTKAL, Roza YASAN, Emin KURTYE.
ZONGULDAK Şubesinden; Tahsin Ö. KUMKUMOĞLU, Mehmet Ali ÖZDEMİR, Emine BULUT, Ercan ACAR, Kemal ÇAKMAK, Metin KÜÇÜKAY, Rıza ÖZDEMİR.

tüm şubelerimizden yoğun katılım olmuştur.

08 Ekim 2009’da Genel Eğitim ve Basın Yayın Sekreteri Önder ÇALIŞKAN’ın toplantı açış konuşmasını takiben Genel Başkan Kemal BULUT sendikamız ve işkollarımızın durumu hakkında bilgi vermiş, örgütlenmenin önemine değinerek katılanlara teşekkür etmiştir.

Eğitimin 1. oturumunda DİSK Eğitim Uzmanı Gaye YILMAZ “Günümüzde Kamu Sendikacılığı ve Örgütlenme Sorunları” konulu eğitim programını geniş katılımlı bir çerçevede sunarak alkışlarla tamamlamıştır.

Öğle yemeğinin ardından 2. oturumda Prof. Dr. Yüksel AKKAYA “Sendikal Mücadelede Yeniden Yapılanma” konulu sunumuna başlamış. Tüm üyelerin katıldığı ve günümüz sendika örgütlenmesinde mücadele yöntemlerini ve hedeflerini anlatan başarılı bir sunum gerçekleştirmiştir.

Eğitimin 2. günü (09 Ekim 2009) Eğitim-Sen Uzmanı Dr. Erkan AYDOĞANOĞLU “Sendikal Örgütlenmede Strateji Yöntemleri” sunumunu örneklemelerle coşkulu bir şekilde anlatarak tamamlamıştır.

Eğitime katılanların eğitimle ilgili görüşleri yazılı olarak alınmıştır:
 • Gençlerin yoğunluklu olarak katılımı önemli ve umutlandırıcıydı.
 • Yeni kadroların yetişmesi için eğitim programının geliştirilesi ve daha sık yapılması gerekir.
 • Eğitim konusu ve tercih edilen eğitimciler güzeldi.
 • Eğitimin verimli olabilmesi için geniş zamanlar ayrılması gerekir.
 • Teoride öğrenilen pratikte rahat uygulanabilmesi için katılımcıları tartışma ve fikir paylaşımına teşvik etmek daha iyi olur.
 • Atölye çalışmaları, sohbetler ve grup çalışmaları yapılarak özgüven artırımı ve iletişimin daha verimli sağlanacağı iyi olacaktır.
 • Bu tür eğitim faaliyetlerinin üyelere de yansıtılabilmesi için bir eğitim broşürü ya da CD şeklinde şubelere gönderilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum.
 • ESM’ye (katkısı olan herkese) Eğitim veren arkadaşlara ve gerçekten sabırla izleyen tüm katılımcılara teşekkürler.
 • Eğitimlerde görsel olarak geçmişteki emek grevlerinin sunusu yararlı olacaktır.
 • Eğitim uzmanlarının sunumlarını beğendim, bu tip eğitimlerin şubeler düzeyinde de devam ettirilmesini istiyorum. Genel olarak faydalı bir eğitim olduğunu düşünüyorum.
 • Eğitime katılan uzmanlar yeterli ve ihtiyaca yönelikti. Ancak bu ve benzeri eğitimlerin tabana yayılabilmesi için üyelere ve işyerlerine dönük olarak çeşitlendirilmeli ve katılımcı sayısı artırılmalıdır.
 • Eğitimler genç kadroların oluşturulmasına dönük olarak bir program dahilinde uygulanmalıdır.
 • Sonraki eğitim çalışmaları devrimci işçi sendikaları ile birlikte örülmeli bu sayede birlikte mücadele geleneğinin oluşturulası için zemin oluşturulmalıdır.
 • Benim için çok verimli olduğuna inandığım bir eğitim oldu. Ben öylesine katıldım diyenlerdendim ama ayrılırken daha farklı düşüncelerle ayrıldım. Teşekkürler.
 • Eğitime katılan her arkadaşın eğitim dönüşünde en az bir üye kampanyası başlatalım. Saflar sıklaştırılmalı, temsilcilerle diyalog içinde olunalı. İşyerleri gezilmeli ve çalışmalar yapılmalıdır. Her yönü ile tabana inilmeli. Bölge bölge işyerinde çalışan insanların listesi çıkarılmalı, bölgelere göre temsilcilere dağıtılmalıdır.
 • 1) Kürt illerinde yürütülen kirli savaşa değinilebilirdi.
 • 2) Eğitim; ESM yerelinde yaşanan örgütlenme ve sendikal sorunlara yönelik olabilirdi.
 • 3) Buna rağmen genel itibari ile iyi geçti.
 • Eğitim gayet iyi, faydalı geçti, sürekliliğinde fayda var.
 • Konuşmalar başarılı. Konaklama ve yemek konusunda sorun yok. Pratik yapılması anlamında örgütlenme ile ilgili “canlandırma, drama” yapılması uygun olabilir.
 • Faydalı bir eğitim çalışması olduğunu düşünüyorum. 3 eğitim de gayet iyiydi. Katılanlara faydalı olduğunu ve tekrar düzenlenirse bilgilerin sürekli pekişeceğini düşünüyorum.
 • Çok teşekkürler. Hiçbir zaman eğitimin zararı olmaz. Aslında imkânlar elverse de daha fazla bir araya gelinebilse, daha çok işimizin olduğunu öğrendik.
 • Yapılan toplantıların çok olumlu geçtiğini düşünüyorum. Sendikalaşma ve örgütlenmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş bulunuyoruz. Teşekkür ederiz.
 • Eğitimin kitapçık haline getirilerek işyerlerine gönderilmesi.
 • Verimli ve amacına uygun bir çalışma oldu. Gelecek günlere umutla bakmamı sağladığını düşünüyorum.
 • Eğitim oldukça güzeldi. Sendika eğitimine hakim öğretmenler vardı. Öğretmenlerden öğreneceğimiz daha çok bilgi olduğuna inanıyorum. Bu eğitimlerin tekrarını diliyorum.
 • Güzel ve faydalı bir eğitimdi. Teşekkür ederiz. Böyle eğitim programlarına ihtiyacımız olduğunu anladık. Bu eğitimi almayan diğer üye ve temsilcilere de vermek faydalı olacaktır.
 • Verilen eğitimlerin bölgelerde de yapılarak tüm üyelerin bilgilendirilmesinin sağlanması.
 • Anlatılan konuların üyelere ulaştırılmasının sağlanması (CD-Not)
 • Eğitim çok yararlı geçmiştir.
 • İçeriği daha da zenginleştirilebilirdi.
 • Süre uzatılabilirdi.
 • Ana sorunlar üzerinden daha geniş zamanda tartışılabilirdi.
 • Başta Genel Merkez yöneticileri olmak üzere bütün yöneticilerin klasik iktidar ve koltuk sevdasından vazgeçmelidir.
 • Yöneticiler (Genel Merkez-Şubeler olmak üzere) arasındaki ideolojik farkların minimize edilmesi.
 • Sosyal demokrat olmanın gereği olarak emekten, demokrasiden, barıştan ve kardeşlikten yana tavır koymak ve mücadele etmek gerekir.
 • Örgütün güçlü ve istikrarlı olması için herkesin özverili çalışması gerekir.
 • Eğitimin yaygınlaştırılarak diğer üyelere de yapılması.
 • Eğitimler için çok teşekkürler. Ama en yakın zamanda bunları tabana yeni işyerlerine yaymak gerekir diye düşünüyorum.
 • Eğitim genel anlamda faydalı olmuştur. Bu imkânı sağlayan bütün yoldaşlara sıpas (teşekkürler).
 • Eğitimler faydalı ama yetersiz.
 • En azından şube bazında belirli zamanlarda üyelerin de katılımının sağlanmasıyla daha etkili eğitim çalışmaları yapılmalı diye düşünüyorum.
 • Eğitim seminerleri faydalı olmuştur.
 • İletişime yönelik eğitim seminerleri de yapılmalı.
 • Eğitim yeri, konu ve katılımcı seçimi çok doğru yapılmış. Ancak, eğitimcilerin katılımcı aktivistlere eğitim konularını kitlelere aktarmaları için eğitim dökümanlarından verilmesi yararlı olurdu. Son eğitim notları alındı.
 • Eğitim güzel oldu, ancak çok sık yapılmalı.
 • Eğitimlerin konuları iyiydi ama ilave konular da dahil olabilirdi. Sendika-siyaset ilişkisi, Kürt meselesi konusunda netleşme konusunda da eğitim genişletilebilirdi.
 • Eğitim dökümanları dağıtılarak bunları işyerlerinde üyeler ile paylaşılabilir. Bir kitap haline getirilmiş olsa idi daha iyi olabilir, diye düşünüyorum. Ve ya CD de olabilir. Onun haricinde her şey güzel. Başarılar diliyorum.
 • Bir de iletişim olarak bütün temsilcilerin mail adreslerini alarak göndermek istediğiniz dökümanları mail ile ulaştırılıp daha çabuk ve herkese kolay ulaşılabilir.
 • 1) Eğitim programlarının daha sık yapılmalı.
 • 2) Bölgelerde de yapılmaya çalışılmasına gayret edilmeli.
 • Eğitimler devam etmelidir.
 • Eğitimler işyerinde tüm üyeleri kapsayacak şekilde verilsin.
 • Seçilen eğitimciler doğru bir karar. Katılanlara yararlı olduğunu düşünüyorum.
 • Eğitim çalışması için teşekkür ederim. Faydalı olmuştur.
 • Eğitime genç arkadaşların çoğunlukla katılması beni memnun etti. Bundan sonra da daha çok genç arkadaşımızı görmek istiyoruz. Ayrıca ESM sitesinin de sürekli güncellenmesini istiyorum.
 • Emek birliğini savunmak,
 • Ekonomik sosyal ve demokratik haklar kazanmak,
 • Toplumsal sorunlara duyarlı olmak,
 • Geleceğe güvenle bakmak,
 • Günü 24 saat yaşamak.
 • Eğitimlerin çok verimli olduğunu düşünüyorum. Ancak bunların devamlılığı ve sıklığı artırılmalı. En önemlisi bu eğitimler işyerindeki tüm üyeleri ve çalışanları kapsamalı. Çünkü işyeri temsilcilerinin vereceği bilgilerin bu eğitimler kadar etkili olacağını düşünmüyorum. Yeni bir eğitimde görüşmek üzere. Teşekkürler.
 • Bu tür seminerlerin bölgelerde üyelere de verilmesi örgütlenme açısından fayda sağlar.
 • Konuşmacılar ESM hakkında önbilgi edinmeden kendi sunuşlarını yaptılar.
 • Önceden Genel Yönetim de kısa bilgi notu verebilir.
Öğle yemeğine kadar da Genel Örgütlenme Sekreterliğinin hazırladığı video gösterimi büyük beğeni ile izlenmiştir.

Öğleyin yenen yemeğin ardından hep birlikte tütün işkolumuzdaki sürgünleri protesto etmek için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önüne gidilerek Basın Açıklaması yapıldıktan sonra üyeler memleketlerine uğurlanmıştır.

Eğitim Resimleri için tıklayınız...