Yazdır

SENDİKAL EYLEM DOLAYISIYLA VERİLEN DİSİPLİN CEZASINA İPTAL KARARI

Sendikamız üyesine katıldığı eylem dolayısıyla verilen disiplin cezası İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Kararda “sendika üyesi olan davacı hakkında isnat edilen fiillerin, üyesi olduğu sendika tarafından alınan kararlara uyarak gerçekleştirdiği ve söz konusu eylemlerin, sendikal faaliyet kapsamında olduğunun anlaşılması ve anılan hakkın da AİHS’in 11. Maddesi ile güvence altına alındığı göz önüne bulundurulduğunda, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” denilmektedir.

Karar için lütfen tıklayınız…