Yazdır

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN (SADECE) “SÖZLÜ SINAVA DAYALI ATAMA” DÜZENLEMESİNİN YÜRÜTMESİ DURDURULMUŞTUR

Sendikamız tarafından açılan dava neticesinde, Danıştay 5. Daire’nin 12.11.2014 tarih ve 2014/3838 E. Sayılı kararı ile; 

1- 15.03.1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİN “BAŞARI SIRALAMASI” başlıklı 12/B maddesinde yer alan “(Başarı puanı) şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için (yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir)” ibaresinin;

2- 15.03.2014 tarih ve 28942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNİN 13 maddesinin 1 fıkrasında yer alan “(Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı,)  Şube müdürü ve Müdür kadrolarına atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadrolara atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için (yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Teşekkül internet sitesinde ilan edilir.)” ibaresinin 

YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA karar verilmiştir. 

YANİ BU KARAR İLE “ŞUBE MÜDÜRÜ VE MÜDÜR KADROLARINA” ATANMADA SÖZLÜ SINAVIN TEK BAŞARI KRİTERİ OLAMAYACAĞINA (YAZILI SINAVLA BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİNE) HÜKMEDİLMİŞTİR.

Karar için lütfen tıklayınız…