Yazdır

DSİ’DE MÜLAKATLA MÜHENDİS ALIMINI DURDURDUK!

ÜYELERİMİZİN VE TÜM DSİ ÇALIŞANLARININ DİKKATİNE!

05.07.2014 tarihli ve 229051 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 maddesi ile 18.03.2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe eklenen “EK MADDE 8 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü mühendis kadrolarına, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar belirlenecek adaylar arasından, yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavdaki başarı sırasına göre ilgili Genel Müdürlüklerce atama yapılır.” Şeklindedir.

Görüldüğü üzere bu ek madde ile DSİ Genel Müdürlüğüne atanma koşulları tümüyle değiştirilmiş, MÜHENDİSLER İÇİN KPSS SINAVININ YANI SIRA YAZILI VE/VEYA SÖZLÜ SINAV ŞARTI GETİRİLMİŞTİR.

Sendikamız tarafından açılan dava neticesinde; DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU’NUN 10.09.2015 TARİH VE 2015/949 SAYILI KARARI İLE KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİĞE EKLENEN EK MADDE 8‘İN, DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNÜNDEN YÜRÜTMESİ DURDURULMUŞTUR. 

Kararın gerekçesinde aynen “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünde B Grubu mühendis kadrolarına, merkezi sınav sonuçları ve adayların tercihleri dikkate alınarak yerleştirme ve atama yapılması gerekirken, aynı hukuksal durumda olan diğer B grubu kadrolardan farklı olarak bu kadrolara atamada ikinci bir sınav yapılmasının öngörülmesi eşitlik ilkesine aykırı olduğundan ve sübjektif değerlendirmelerin oluşabilmesine yol açısı etkileri bulunduğundan, dava konusu ek madde 8 ile getirilen düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir” denilmektedir.  

Bu karar ile DSİ Genel Müdürlüğü’ne en yoğun torpil yöntemi olarak bilinen mülakat ile mühendis alınmasının önüne geçilmiş ve başta HES Denetimleri olmak üzere tüm su yapılarının denetiminin liyakate uygun şekilde istihdam edilen mühendisler eliyle yapılması sendikamızın çabası ile sağlanmıştır. 

Pek çok kamusal kazanım gibi bu başarı da Sendikamıza aittir.

ESM MERKEZ YÖNETİM KURULU

Karar için lütfen tıklayınız...