Haberler

Yazdır

Şube Temsilciler Kurulu Toplantısı

Aktif .

ŞTK’mız 24 Ocak 2009 tarihinde Batman Genel-İş sendikasında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Özelleştirme:
Özelleştirme tamamen  Neo-Lliberal politikaların dayatması sonucu halkın malı olan, yaşamsal kaynak ve işletmelerin birey yada uluslar arası şirketlere satılarak veya işletme hakkı verilerek rantiyeye dönüştürülmesi kalitesiz hizmet ve pahalı mal üretimini de beraberinde getirmektedir.
Bu güne kadar yapılan özelleştirmelerde açıkça görülmektedir ki sonucun işsizliğe, sendikalsızlaştırmaya, silahlanmaya ve yandaşlara rant aktarımına yol açmaktan başka bir sonuç yaratmamıştır.
Bu nedenle ESM, EMO ve TES-İŞ ile oluşturulan özelleştirme platformuna güç katılmalı, özelleştirme ile ilgili bu platformla birlikte üyelerimizin bilinçlendirilmesine yönelik seminer düzenlemesi, broşür hazırlanarak dağıtımının bir an önce yapılması,

Yazdır

TEDAŞ’TA GÖREVİNİ LAYIKIYLA YERİNE GETİRENLER SÜRGÜN EDİLDİ; YOLSUZLUKLARA BULAŞANLAR İSE MAKAM KOLTUKLARINDA.

Aktif .

BASINA VE KAMUOYUNA

EMO Diyarbakır Şube Başkanı İdris EKMEN, Başkan Yardımcısı Murat ÇELİK, ESM Diyarbakır Şube Başkanı Alican ÇETİNKAYA, TES-İş Diyarbakır 1 Nolu Şube Yöneticisi Hüseyin PINAR,  EMO ve aynı zamanda ESM üyeleri Uğur YAKA ile Onursal TURGUT çalıştıkları Dicle EDAŞ’tan, 18 Ekim 2012 tarihinde gerekçesiz olarak tayinleri çıkarılarak sürgün edilmişlerdir. Düşünce ve ifade özgürlüğünün olmazsa olmaz olduğu günümüz dünyasında, ülkemizde düşüncelerini ifade eden insanların cezalandırılmasına devam ediliyor. Biliyoruz ki, sürgünlerin esas gerekçesi, 25.07.2012 tarihinde EMO Diyarbakır Şubesi, ESM Diyarbakır Şubesi, TES-İŞ 1 nolu Şube ve İHD Diyarbakır Şubesi tarafından; başta Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa olmak üzere bölge illerinde yaşanan ve halkı canından bezdiren elektrik kesintilerine ve gerilim dalgalanmalarına dikkat çekmek, asli görevleri halka kaliteli bir hizmet sunmak olan kurumlara görevlerini hatırlatmak amacıyla düzenlenen “Bölgede yaşanan elektrik kesintileri ve gerilim dalgalanmaları” konulu basın açıklamasıdır ve basın açıklamasına katılan tüm TEDAŞ personelleri sürgün edildiler.

Yazdır

ESM DİYARBAKIR ŞUBESİ 5. OLAĞAN GENEL KURULU

Aktif .

KESK/ESM (Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası) Diyarbakır şubesinin 5. Olağan Genel Kurulu 04.01.2014 tarihinde saat 10:00’da DSİ 101. Şube Müdürlüğü Lokalinde aşağıda belirtilen gündem ile toplanacaktır. 5. Olağan Genel Kurulumuzun 04.01.2014 tarihli toplantısında çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı aynı yer ve tarihte saat 12:00’de yapılacaktır.
GÜNDEM
1 - Yoklama ve Açılış
2 – Divan oluşumu
3 – Saygı duruşu
4 – Şube Başkanının konuşması
5 – Misafirlerin konuşması
6 – Raporların okunması (Faaliyet – Mali ve Denetleme)
7 – Raporların lehinde ve aleyhinde konuşmalar
8 – Raporların ibrası (Faaliyet – Mali ve Denetleme)
9 – Dilek ve Temenniler
10 –Organların Seçimi
11 -Kapanış 
ESM DİYARBAKIR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU
Yazdır

DİYARBAKIR ŞUBE 5. OLAĞAN GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

Aktif .

 
ESM Diyarbakır Şubesi 04.01.2014 tarihinde 100'ü aşkın üyenin ve 20'ye yakın STK temsilcisinin katılımı ile genel kurulunu yaptı. Seçilen yeni yönetim kurulu görev dağılımı;
Sefer TUĞRUL, Şube Başkanı
Abdurrahman DEMİRTAŞ, Şube Sekreteri
Vedat DOĞRUL, Şube Mali Sekreteri
A.Hamit CANSEVER, Şube Örgütleme Sekreteri
E. Zuhal MANAY, Şube Kadın Sekreteri
İnan YOLDAŞ, Şube Hukuk ve TİS Sekreteri
Celal KELEŞ, Şube Eğitim ve Basın Yayın Sekreteri
Yazdır

ESM DİYARBAKIR ŞUBESİ 6. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

ESM DİYARBAKIR ŞUBESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

ESM Diyarbakır Şubemizin 6.Olağan Genel Kurulu, 29 Ocak 2017 tarihinde DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Makina İkmal Toplantı salonunda saat 09.00’da çoğunluklu olarak yapılacaktır.

Çoğunluğun sağlanmaması halinde Şubemiz Genel Kurulu aynı gün, aynı yerde saat 10.00’da aşağıda verilen gündemle yapılacaktır.

 

GÜNDEM

1- Yoklama ve Açılış,

2- Divan Oluşumu,

3- Saygı Duruşu

4- Şube Başkanın Konuşması

5- Misafirlerin Konuşması

6- Raporların okunması ( Faaliyet-Mali ve Denetleme )

7- Raporların lehine ve aleyhine konuşmalar

8- Raporların ibrası (Faaliyet-Mali ve Denetleme )

9- Dilek ve Temenniler,

10- Organların seçimi.

 

 

ESM DİYARBAKIR YÖNETİM KURULU

Yazdır

Örgütlenme Çalışması

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

14 Mart 2017 tarihinde DSİ İlisu Bölge Müdürlüğü örgütlenme çalışmaları yapılmış, üyelerimizle toplantı yapılarak sorunlar dinlenilmiştir.