Yazdır

AKP Hükümetinin Sefalet Zammına ve Kamu Emekçilerinin Taleplerinin Yok Sayılmasına Karşı, 23 Mayıs’ta GREV’deyiz!

Aktif .

AKP Hükümeti, kamu emekçileri için 2012–2013 dönemini kapsayan toplusözleşme görüşmelerinde teklifini sunmuştur. 2012 yılı için yüzde 3+3; 2013 yılı için yüzde 2+3 olmak üzere, birinci yıl için yüzde 6, ikinci yıl için yüzde 5 olan bu teklif ile AKP hükümeti, kamu emekçilerine ve onların örgütlü gücü olan sendikalara meydan okumuştur. Hükümetin yapmış olduğu bu teklif, 2,5 milyona yakın kamu emekçisi ve 1,8 milyon emeklinin talepleri ve beklentileri ile resmen dalga geçmek anlamına gelmektedir.

Yüzde 3+3 Teklifi Kamu Emekçilerine Yapılmış Bir Hakarettir!

Hükümetin 2012 yılı için önerdiği yüzde 3+3 teklifi, her şeyden önce yıllardır ülkenin dört bir yanında fedakârca çalışan kamu emekçilerine karşı yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Teklif bu haliyle kamu emekçilerinin emeğine, grevli toplusözleşme mücadelesine yapılmış ağır bir hakarettir.

Hükümetin bu tavrı, sürecin başından bu yana grevli toplusözleşme hakkı talebinde neden ısrarcı olduğumuzun önemini bir kez daha göstermiştir. Grev hakkı içermeyen bir toplusözleşme düzeninde işverenin bu tür tek taraflı dayatmalarla ve komik bile sayılmayan zam teklifi ile kamu emekçilerinin karşısına çıkması kaçınılmazdır.

Hükümet, kamu emekçileri ile dalga geçer gibi tek taraflı zam dayatmasından vazgeçmeli, kamu emekçilerinin grevli toplusözleşme hakkı önünde engel olmamalıdır.

Açlık sınırına yakın, yoksulluk sınırına uzak yaşamak istemiyoruz!

AKP’nin hükümet olduğu son on yıl boyunca kamu emekçilerinin maaşları sürekli olarak eridi. Kamu emekçileri her yıl yüzde 2-3 gibi zamlarla yoksulluğa ve sefalete mahkum edildi.

2011 yılı başından itibaren doğalgaz, elektrik ve akaryakıtın yanı sıra temel tüketim maddelerine toplamda %30’u aşan oranlarda zamlar yapıldı. 5 aydır zam alamayan kamu emekçileri, peş peşe gelen zamlar ve yüzde 11,4’ü bulan enflasyon oranı ile ciddi anlamda geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kaldılar.

Kamu emekçileri bugüne kadar fazlasıyla fedakârlıkta bulunmuş, 5 aydır ücret zammı alamayarak, ekonomik olarak ciddi mağduriyetler yaşamış, açlık sınırına yakın, yoksulluk sınırına uzak bir şekilde yaşam mücadelesini sürdürmeye terk edilmiştir.

“Ekonomimiz büyüyor, dünyanın en büyük 17. ekonomisi olduk” diyerek övünen hükümet, sıra kamu emekçilerine gelince “bütçe kaynakları sınırlı” yalanının arkasına sığınıyor. Her fırsatta ekonomik büyüme rakamları ile övünenlerin, sıra büyümede en çok katkısı olan emekçilerin taleplerine gelince üç maymunu oynamaları asla kabul edilemez.

Yakın zaman önce sermaye kesimine bir kalemde milyarlarca liralık teşvik paketi hazırlayan AKP hükümeti, sıra kamu emekçilerine gelince teklif diye “sadaka” gibi maaş zamları önermiştir. Bu tutum hükümetin sermayenin istekleri söz konusu olunca ne kadar bonkör, kamu emekçilerinin insanca yaşam talepleri söz konusu olunca ne kadar “cimri” davrandığını göstermektedir.

Bütün bu gelişmeler nedeniyle KESK ve Kamu Sen, kamu emekçilerinin taleplerini yok sayan zihniyete karşı 23 Mayıs’ta GREV kararı almıştır.

Kamu emekçileri olarak taleplerimizi hükümete kabul ettirebilmenin tek yolu, tek tek işyerlerinde örgütlü ya da örgütsüz, hangi sendikaya üye olduğuna bakılmaksızın birleşmemiz ve taleplerimizi hep birlikte kararlılıkla savunmamızdan geçmektedir.

GREVSİZ TOPLUSÖZLEŞME, TOPLUSÖZLEŞMESİZ GREV OLMAZ!

Grevli Toplu Sözleşme

Güvenceli İstihdam

İnsanca Yaşayacak Temel Ücret

Baskı, Ceza ve Sürgünleri Durdurmak

Ek Ödemelerin Emekliliğe Yansıtılması

İçin

GREV!

Kamu emekçilerinin ve sendikaların kendileri ile dalga geçen bu teklife karşı ortak bir tutum geliştirmediği sürece hükümetin daha önceki dönemlerde olduğu gibi “tek taraflı belirleyen” olmaktan ve bizlere sefalet ücreti dayatmaktan vazgeçmeyeceği ortadadır.

Hükümetin teklifi ile büyük bir hayal kırıklığı yaşayan, örgütlü-örgütsüz bütün kamu emekçilerini ve sendikaları insanca yaşam talebiyle birleşmeye, KESK ve KAMU SEN’in ortak çağrısına uyarak, hükümete taleplerimizde ne kadar ciddi olduğumuzu göstermenin zamanı gelmiştir.

Kamu emekçileri olarak, sefalet zammına teslim olmayacağımızı ve taleplerimizin arkasında olduğumuzu göstermek, hükümetin kamu emekçileri ile dalga geçmesine karşı en etkili yanıtı vermek için;

23 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ GREV’DEYİZ!

İNSANCA YAŞAYACAK ÜCRET VE ÇALIŞMA KOŞULLARI İSTİYORUZ!

YAŞASIN GREVLİ TOPLUSÖZLEŞMELİ SENDİKA MÜCADELEMİZ!