Yazdır

Yoksulun Kışı Zor Geçecek

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

Merkez Yönetim Kurulumuzun Elektrik ve Doğalgaz Zamlarına ilişkin basın açıklaması...

YOKSULUN KIŞI ZOR GEÇECEK


Kış bastırdı, yine doğalgaz, yine kesinti, yine enerji krizi. Kış daha da soğuk olacak. Ülke olarak kaderimizi sağlıklı politikalara, projelere, bu doğrultuda yerli yenilenebilir kaynak alternatiflerine değil, tesadüflere bağladık. Su sıkıntısı çekiyoruz diye yağış duasına çıkan iktidar, şimdi de vanalar kesileceğini açıklayarak yağış olmasın, soğuk olmasın, yaz gelsin duasına çıkmış durumdadır. Ülke dualarla yönetilir hale gelmiştir.

Tüm bilimsel, akademik, ihtisas sahibi kurum, kuruluşlar, odalar, sendikalar ve de uzman kişiler tarafından ülkemizdeki enerji politikalarının doğru olmadığı vurgulanmaktadır. Gerekçeleri ortaya konulmaktadır.

Her kış aynı senaryoyu yaşıyoruz. Bunlardan hiç ders çıkarmıyoruz. Ülke enerji üretiminin %70’lerini dışa bağımlı hale getiren birbirinin tekrarı siyasi iktidarların devamı 60. AKP iktidarı da bu oranı artırmanın yollarını aramaktadır. Doğal gazın enerjideki payı %50’ler civarındadır. Bu oranda bağımlılık olanağını yakalayan üretici firma ve ülkelerin vanaları kapatma eylemleri de kaçınılmaz olmaktadır. Yaşananlara rağmen önlem alınmamaktadır. Oysa bu ülkenin yerli yenilenebilir kaynaklarının yeterliliği de herkes tarafından vurgulanmaktadır.

Böylesine dışa bağımlı, hayati öneme sahip enerji üretimini ve dağıtımını özelleştirme sevdasına kapılan siyasi iktidarın öncelikle bu sevdadan vazgeçmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımız bu konuda daha duyarlı olmalıdır. Zira yılbaşında özelleştirmeye yönelik yapılan zamlar da bu konuda ne kadar haklı olduğumuzu ispatlamaktadır. Vatandaşın ihtiyaçları ve öncelikleri hiçbir zaman önemsenmemesi, tamamen çıkar çevrelerinin ve sermayenin taleplerinin karşılandığı gerçeğini tüm halkımız görmelidir.

Bizler enerjide örgütlü, bu hizmeti sunan çalışanlar olarak yapılan zam ve gelinen olumsuz süreçten, enerji krizinden rahatsızlığımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Yaşananların temel sorumlusu, bugüne kadar neoliberal politikaların uygulayıcısı olan hükümetlerdir.

AKP hükümeti de, uyguladığı enerji politikalarıyla yaşananların temel sorumlusudur. Bu sorumluluğun gereği olarak vatandaşlardan özür dilemelidir.
Ayrıca;
• Dışa bağımlı enerji politikalarından vazgeçtiğini derhal halka açıklamalıdır.
• Doğalgaz anlaşmalarının yeniden gözden geçirerek, kademeli olarak azaltılmasını ve yerine yerli kaynakları programlamalıdır.
• Yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönelik yatırımlara ağırlık verilmeli, bunu kamuoyuyla paylaşmalıdır.
• Termik santrallerde gerekli iyileştirmeler, yatırımlar yapılıp ve çevreyle uyumu sağlayan filtrasyon sistemleri kurularak yerli kömürlerin daha fazla değerlendirilip kapasite artırımı sağlanmalıdır.

Ülke çıkarına olan tüm önerilere kulak tıkayan Hükümeti ESM olarak halkımızın ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda davranmaya ve gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz.

KESK ENERJİ, SANAYİ VE MADEN KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI MERKEZ YÖNETİM KURULU
10.01.2008