Yazdır

LOJMAN KİRALARINA YAPILAN ZAMMIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK!

Aktif .

BASINA VE KAMUOYUNA

12.01.2010

2010 yılına ekonomik, özlük, sendikal haklarımızın iyileştiği, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşeceği inanç ve beklentisi ile girdik. Yeni yılda geçirdiğimiz 15 günde yaşananlar beklentilerimizin tam aksini göstermektedir.

Bu yıl maaşlarımıza % 5 zam yapıldı.

Emeklilere müjde deyip verdikleri küçücük zamlar kat kat geri alındı.

2009 yılında 6.53 olarak gerçekleştiği söylenen enflasyonun 2010 hedefi % 5.4 olarak açıklandı.

Çalışanları ve halkı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz söylemleri havada uçuştu.

Ancak,  yıl başından bu yana iğneden ipliği çok değişik oranlarda zamlar açıklandı. Elektriğe % 20, Akaryakıta % 13, Ulaşıma % 30, Alkol ve sigaralara % 25, Resmi harçlara, cezalara ve dolaylı vergilere enflasyonun üzerinde zamlar yapıldı.

Bugüne kadar uygulanan tüccar devlet zihniyeti o kadar ileri götürüldü ki tüm hizmet ve malların yanında devletin lojmanlarına da % 20 oranında zam yapıldı. Gözünü kâr bürümüş tüccar benzeri zihniyetle karşı karşıyayız. Ekonomiyi lojman kiraları ile düzeltmeyi mi düşünmektedirler.

Lojmanlar sosyal haktır. Hiçbir zaman lojmanlardan kar elde etmek düşünülmemiştir.  BU zamla bizleri her zamanki tüccar zihniyetini uygulayarak haklı çıkardılar ve yine hayal kırıklığına uğrattılar.

Maaşlarımıza % 5 artışı reva gören AKP iktidarı, daha zamlı maaşları vermeden yapılan zamlarla fazlasıyla geri almıştır. Ev sahiplerine enflasyon oranında zam yapılmasını öneren hükümetin kendi sosyal konutlarına bunun üç katı zam yapmasının inandırılıcılığı var mıdır? Yada bu durumu nasıl izah edeceklerdir?

Devlet tüccar; öğrenci, veli, hasta, hasta yakını kısacası halk müşteri, daha ileri gidilerek devlet ev sahibi çalışanı müşteri anlayışı hakim ideoloji olmuştur. Bu anlayışa bu yıl da devam edilmektedir.

AKP’nin bu anlayışı, tercihlerini halktan değil yandaşlarından, bir avuç zenginden yana kullanmanın göstergesidir.

Onun içindir ki ülkede işçiler, emekçiler hakları için sokaklardadır. İstanbul’da itfaiyeciler, Ankara’da TEKEL işçileri, memurlar, emekliler, eczacılar, çiftçiler sokaktadır.

AKP iktidarını bir kez daha uyarıyoruz. Bizlere hukuka başvurmaktan, sokak mücadelesi yürütmekten başka alternatif bırakmıyorsunuz. Bunun sorumluluğu uyguladığınız politikalardadır, iktidarınızdadır.

Bugün hukuksal mücadelemizin gereği; tüm hukuksuz uygulamalarda olduğu gibi lojman kiralarına yapılan zammın iptali için Danıştay’da dava açtık. Hukuksal mücadelenin yanında fiili, meşru mücadelemize tüm emek ve halk kesimleri ile birlikte devam edeceğiz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU