Yazdır

İŞ CİNAYETLERİNE KURBAN GİDEN 13 CAN

Aktif .

BASINA VE KAMUOYUNA

25.02.2010

Ülkemizde işsizlik %20’ler seviyelerindedir ve bu oranla dünyanın üst sıralarındaki ülkeleri arasındayız.

Ülkemizde asgari ücret açlık sınırının altındadır. Yoksulluk ve açlık artmaktadır.

Ülkemizde işçi sağlığı işgüvenliği yönetmeliği yoktur.

Ülkemizde denetleyici kurumlar yetersiz ve donanımsızdır.

Ülkemizde kâr, insan hayatından daha öndedir.

Madencilik işkolu ağır ve riskli bir işkoludur. Büyük yatırımlar gerektirir.

Siyasi iktidar ısrarla bu işleri özel sektör eliyle yürütme ve var olan kamu kuruluşlarını taşeronlaştırma, özelleştirme yoluyla da özel şirketlere aktarma uğraşındadır. O kadar ileri gitmektedir ki denetleme işlerini de özelleştirmeyi düşünmektedir.

Siyasi iktidar işçi sağlığı, işçi güvenliği olmayan, işgüvencesiz ucuz işgücü ve örgütsüz çalışma hayatı dayatmakta, yasaları çalışanlar aleyhine düzenlemektedir.

Bu nedenle ülkemiz iş kazalarında ilk sıralardaki yerini koruyor. Yine grizu ve 13 madenci hayatını kaybetti.

Çeşitli gerekçeleri, çeşitli senaryoları, kader, mukadderat gibi manevi, dinsel savunuları yetkili yetkisiz ağızlardan sık sık duyacağız.

Yine Bakanlık ve yetkililer bilmiyorduk, duymadık, denetledik, araştırıyoruz, soruşturuyoruz, gereğini yapacağız gibi alışılmış laflar edecekler. Hedefi yine saptıracaklar.

Bu ölümler kader değildir. Bunlar iş cinayetleridir.

Yaşanan iş cinayetlerinin sorumlusu patronlar ve patronların çıkarlarını koruyan siyasi iktidardır.

Ölen madencilerin aileleri, madencilik camiası ve emek dünyasının acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyoruz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU