Yazdır

SİZİN DEMOKRASİNİZ BU KADAR!

Aktif .

BASINA VE KAMUOYUNA

Kendine demokrat AKP, çıkarları doğrultusunda hazırladığı anayasanın referandumu için yürüttüğü kampanya sürecinde gerçek zihniyetini ortaya koymaktadır. Başbakan düşüncesini açıklayan ve muhalefet yapan tüm kesimlere devlet sorumluluğuna yakışmayan ifadeler kullanmakta ve örgütsel yapılara saldırmaktan geri durmamaktadır.

Demokratik bir anayasa yaptıklarını, örgütlenmenin ve özgürlüklerin önünü açtıklarını ifade ederken, kendileri gibi düşünmeyen kesimleri adeta linç edercesine demokrasi anlayışlarını ortaya koymaktadırlar.

Tüm örgütlerin kendileri gibi düşünmeleri kendi arka bahçesi olmaları için devletin tüm olanaklarını kullanmaktan geri durmayan AKP zihniyeti kamu alanında Memur-Sen’i yetkili sendika yapmış, odaları ve kitle örgütlerini ele geçirmek için tüm olanakları seferber etmiştir. AKP muhalefet istemiyor, tek tip bir halk, herkesin kendi gibi düşündüğü bir ülke, biat eden birey istiyor. İşte AKP’nin demokrasi anlayışı budur!

Bir taraftan anayasadaki değişiklikle özelleştirme kararlarına engel olan yargı organlarını istemi doğrultusunda yapılandırmaya, diğer taraftan 125. Maddedeki değişiklikle idari yargı yerindelik denetimleri yaparak “kamu yararı” gerekçesiyle özelleştirme iptal kararı veremeyeceği bir düzenleme yapıyor.

Bunun anlamı tüm kamusal alanın engelsiz özelleştirilmesidir. İktidar olduğu günden bu yana tüm değerlerimizi satan AKP son aylarda özellikle enerji başta olmak üzere özelleştirmelere hız vermiştir. Son olarak 4 dağıtım bölgesinin ihalesini gerçekleştirdi. Bu özelleştirmeler sonucunda halkın daha pahalı elektrik kullanacağı ve hatta elektrik kullanmalarının imkansız hale geleceğini vurguladık. Halkımızı bu doğrultuda uyarma görevini yerine getirdik.

Bu özelleştirmelere karşı hukuksal yolu kullanarak dava açılması anayasal haktır. Enerjiyi halkın ve ülkenin yararına sunmayı ilke edinmiş olan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) diğer tüm özelleştirmelerde olduğu gibi bu özelleştirmelere de açacağını açıklamış olduğu davalara sendikamız da müdahildir. Cevap bu kez siyasi iktidardan değil, yandaş medyadan gelmiştir. EMO’yu hedef gösteren ve tehdit eder şekilde manşete taşınan haberi yapanlar bir şeyi iyi bilmelidirler. Bizler bu ülkenin değerlerini ve toplumun çıkarların bir avuç çıkar çevrelerine peşkeş çeken güçlere de, onların yandaş yapılarına da gerekli yanıtı verdik, vereceğiz. Onlar çıkar çevrelerinin yanındaysa biz de halkın yanındayız. Bu nedenle muhalefet yapanları, hakkını arayanları tehdit eden, hedef gösteren Sabah gazetesi başta olmak üzere bu zihniyeti ESM camiası olarak kınıyoruz.

Bu ülkenin sahipsiz olmadığını tüm kamuoyunun bilmesini istiyor, demokratik anlayıştan yoksun zihniyetleri protesto ediyoruz.

13/08/2010

Kemal BULUT

MERKEZ YÖNETİM KURULU ADINA