Yazdır

İŞTE EŞİTİZ, ÜCRETTE DEĞİL.

Aktif .

BASINA VE KAMUOYUNA

Bu yılki toplu görüşmede de siyasi iktidarla yandaşı sendika arasında imzalanan mutabakat ile 2011 yılı ücretleri beklentilerin altında kalmış, %4’lük bir zam ve 80 TL’lik ek ödeme ile yine iktidarın söylediği olmuştur.

Yıllardır talebimiz olan toplu sözleşme düzeni ve grev hakkı bu kez de kabul görmemiş, en temel hak olan toplu sözleşme hakkı referanduma sunularak 4688 sayılı yasadan daha geri bir hale dönüştürülmüştür.

Bizler yıllarca eşit işe eşit ücret talep ettik ve tüm ödemelerin temel ücrete yansıtılması için mücadele ettik.

Ancak farklı adlar altında ödemelerle çalışanlar arasında ücret farkı yaratılmış, çalışanlar birbirine düşürülmüştür. Toplu sözleşme süreçlerinde bir taraftan sendikalarla görüşmeler yapılırken diğer taraftan Karayolları ve Diyanet İşleri Başkanlığı yasalarında değişiklik yapılarak ek ödeme tavanı en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %200’üne çıkartılmıştır.

Birçok kurumda %200 tavan uygulanırken, işkolumuzda bu oran %100 olarak uygulanmaktadır.

Bu uygulama sonucu Enerji, Sanayi ve Maden işkollarındaki çalışanlar diğer kurumlardaki çalışanlardan daha düşük ücret almaktadır.

Ülkenin hammadde, sanayi, enerji üretiminde çalışan ve ülke kalkınmasında emek veren bizler ne yazık ki bütçeden pay almaya gelince üvey evlat muamelesine maruz kalıyoruz.

2008 yılında 5793 sayılı kanunun 46. maddesinin 4. fıkrasına yapılan değişiklikle Bakanlar Kuruluna %200 ek ödemenin tüm kurumlarda eşit uygulanması için yetki verilmiştir. Ancak Bakanlar Kurulu bu yetkiyi bugüne kadar çalışanlar lehine kullanmaktan imtina etmektedir.

Biz Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) olarak talebimizi bir kez daha siyasi iktidara, bakanlarına ve TBMM’de grubu bulunan siyasi partilere iletmek ve kamuoyuyla paylaşmak için toplandık.

Başta AKP Grup Başkanvekilleri olmak üzere diğer grup başkanvekilliklerinden ve işkollarımızın bağlı olduğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU’ndan randevu talep ettik.

Talebimiz reddedilmemiş olmasına rağmen henüz görüşme yapamadık. Bugün çalışanlardan topladığımız dilekçeleri talebimizi içeren yazı ile AKP Grup Başkanvekillerine ileteceğiz. Umarız ki en kısa sürede iki bakanımız da görüşmeyi kabul eder ve taleplerimiz karşılanır.

Bugün ve yarın en geniş kurulumuz olan Genel Temsilciler Kurulu (GTK) toplantısını gerçekleştirmekteyiz. Taleplerimiz yerine getirilmemesi durumunda tüm alternatifleri değerlendirip önümüzdeki dönem eylem takvimi çıkartacağız. Eşitlik, adalet, demokrasi söylemlerini ağzından düşürmeyen iktidara bir kez daha eşit işe eşit ücret ödemesini hatırlatıyoruz. Saygılarımızla.