Yazdır

İş kazalarında toplu ölümler yaşamaya başladık!

Aktif .

BASINA VE KAMUOYUNA

İş kazalarında toplu ölümler yaşamaya başladık!

Sendikaların, odaların, çalışan örgütlerinin görüşlerine itibar edilmeyip bir türlü çıkartılamayan işçi sağlığı ve güvenliği yönetmeliği, mevzuat eksiklikleri ve denetleme yetersizliği nedeniyle iş kazasız gün geçmiyor.

Tüm düzenlemelerini sermayeden yana, sermayenin kâr hesapları üzerine yapan AKP iktidarı bu ölümlerden birinci derecede sorumludur. Genel düzenlemeleri yapmadığı gibi iktidara geldiği günden itibaren riskli ve ağır işkolları başta olmak üzere kamu hizmetlerini, kamu kurumlarını ya taşeronlara devretti ya da özelleştirdi. Son olarak görüşülmekte olan torba yasadaki düzenlemeler bile iş kazalarının artmasına neden olacaktır. Madenlerde son yaşanan dört kaza da bu tür işyerlerinde olmuştur. Kemalpaşa, Dursunbey, Karadon ve en son Elbistan.

Yine bir taşeron işletme ve yine toplu ölüm. Elbistan’da taşeron şirketin çalıştığı aynı madende 5 gün arayla yaşanan iş kazalarında 10 emekçiyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Birkaç gün evvel Ankara OSTİM’de yine ruhsatsız, denetimsiz, işçi sağlığı ve güvenliğinden yoksun işyerlerinde 20 arkadaşımızı kaybetmiştik.

Her kazanın ardından yetkililer sorumluluklarını örtbas edercesine ahkam kesmektedirler. Ölümler emekçiler açısından sıradan, yöneticiler açısından kader olmaya başladı. Artık bu tür kazaların yaşanmasını istemiyoruz.

Bizler kazaların kader değil, iş cinayeti olduklarını her defasında vurguladık. Buradan bir kez daha bu cinayetlerin sorumlusu yasal düzenlemeleri yapmayan, yeterli ve etkin denetim görevini yerine getirmeyen, güvencesiz çalışmayı dayatan AKP iktidarıdır, onun bakanlarıdır, bürokratlarıdır.

Emek örgütlerini, duyarlı kesimleri bu cinayetlere karşı sorumluluk almaya ve mücadele etmeye çağırıyoruz. Emek camiasının başı sağ olsun. Başımız sağ olsun.11/02/2011

Kemal BULUT

Genel Başkan