Yazdır

ENERJİDEKİ ZAMLARIN SEBEBİ YANLIŞ ENERJİ POLİTİKALARDIR.

Aktif .

Yanlış ve dışa bağımlı enerji politikaları ve kararları ülkemizin enerji ve elektrik sorununun büyümesine ve çıkmaza girmesine neden olmuştur. Enerji, hayatımızın her alanında etkili olduğundan, enerji alanındaki açmazdan yalnızca elektrik kullanıcıları değil, sektördeki çalışanlar ve yaşamın tüm alanını etkilemektedir.

Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) olarak bugüne kadar defalarca dile getirdiğimiz gibi elektrikte özelleştirmeler ve hükümetin dışa bağımlı liberal enerji politikaları devam ettiği sürece halkımız elektriği ve doğalgazı daha pahalı tüketmeye devam edecek ve zamların ardı arkası kesilmeyecektir.

Elektriğin özelleştirilmesi sonucunda, sürekli yapılan zamlara ilave olarak, en son, elektrik satış fiyatları meskenlerde yüzde 9.26 gibi yüksek bir oranda zamlanmış ve bunun yanı sıra, petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş bahane edilerek, doğalgaza da yüzde 18.72 oranında zam yapılmıştır. AKP iktidarının elektrik ve doğalgaza yaptığı bu zamlar kabul edilir ve katlanılabilir nitelikte değildir.

Bundan yirmi yıl önce elektrik faturalarına bakmadan ödeyen halkımız, bugün faturaları ödeyemez konuma gelmiştir. Nedenini hepimiz biliyoruz. Artık elektrik ve doğalgaz aboneleri bu noktada serbest piyasada şansı olmayan korunaksız birer müşteridir. Yapılan ise piyasanın gereği özelleştirmeden nemalanan şirketlere daha çok kazanç sağlamak ve halkımızı bu zamlar çıkmazına sokmaktır.

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın nedeni, halkımızın ve ülkemizin çıkarlarına uygun olmayan, yanlış ve dışa bağımlı enerji politikalarıdır. Üstüne üstlük kamu yararı da ortadan kaldırılmıştır.

Bugün enerji olmadan bir hayat düşünülemez, 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standardı için geçerli olan 230 kilovat saatlik elektrik tüketimi baz alındığında, aylık elektrik faturası 70 liradan 76 TL'ye çıkartılmıştır.

AKP iktidarının, bu yüksek oranlı zamların suçunu petrol ve doğalgaz fiyatlarına bağlama lüksü yoktur. 2002 yılından beri iktidarda olan AKP iktidarı, elektrikteki doğalgaz bağımlılığını ortadan kaldırmak bir yana, piyasada yer alan şirketlerin çıkarları doğrultusunda doğalgazla üretimi artırarak bu bağımlılığı derinleştirmektedir.

Doğal gaza ve dışa bağımlı elektrik üretimi, sürekli zam politikası, ülkemizi karanlığa sürüklemektedir. Bu yanlış ve özelleştirmeci politikalardan biran önce dönülmeli ve kendi yerli kaynaklarımıza dayalı, ülke yararına uygun kamusal bir elektrik üretim ve dağıtım politikası izlenmelidir.

En temel tüketici ve insan hakkı olarak kabul edilen enerji ve elektrik; kaliteli, güvenilir, kesintisiz ve ucuz olarak sunulması gereken, kamu yararı güdülen bir hizmet olmalıdır.

Siyasal iktidarın elektrik maliyet hesaplarını gerçek verilere dayanarak ve saptırmadan yapması beklenmektedir. Biliyoruz ki elektrik sektöründe yeni bir karaborsa oluşmuş durumdadır. Şubat ayında özel sektörden alımlarda 1 kilovat saat elektriğin fiyatı 2 TL'ye kadar yükselmiştir. Bu duruma karşı önlem alınmadığı gibi, karaborsa sisteminde fiyatın 2 TL'ye kadar yükselmesi ile elektrik fiyat artışı arasında bağ kurulmamaktadır. Bütün sorun elektrik üretimindeki karaborsadadır. Hükümetin bu gerçeği halkımızdan daha fazla gizlememesini ve gerekli müdahaleyi yapmasını bekliyoruz.

Elektrik sektöründe bugüne kadar sürdürülen özelleştirme ve serbest piyasa uygulamaları ülkemizi enerji darboğazı ve pahalı elektrik fiyatlarıyla karşı karşıya bırakmıştır. Kamu artık enerji sektörüne yatırım yapmalı ve kamu yararını korumalıdır. Zammın gerçek nedeni belli iken, başka yerde neden aranmamalıdır.

Elektriğin, tüketicilere şu an olduğundan çok daha ucuz ve makul bir bedelle sağlanması gereklidir. Hükümetin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ve diğer ilgili kuruluşların önlem almasının artık bir zorunluluk olduğunu hatırlatıyoruz.

Buradan bir kez daha hükümete sesleniyoruz. Zamlar geri çekilsin, emekten ve halktan yana politikalar uygulansın.

Bizler enerji sektöründe örgütlü, bu hizmeti sunan ve aynı zamanda bu hizmetin tüketicisi olan çalışanlar olarak yapılan zam ve gelinen olumsuz süreçten rahatsızlığımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Sorumlular artık gereğini yapmalıdır diyoruz.

Buradan da anlaşılmaktadır ki, yukarıda belirttiğimiz şekilde, elektriğin ucuzlatılabilmesi için alınması gerekli önlemleri almak yerine, dışa bağımlı enerji politikalarında ısrar edilmekte ve bu durumun faturası elektriğe yapılan zamlarla tüketicinin-halkın sırtına yüklenmektedir. Dışa bağımlı, yanlış enerji ve elektrik üretim politikaları uygulandığından dolayı, elektriğe zam kaçınılmaz olmaktadır. Kısaca, yanlış enerji politikaları ve kararları, ülkemizin enerji ve elektrik sorununun büyümesine ve büyüyerek çıkmaza girmesine neden olmuştur. Şu bilinmelidir ki; enerji alanındaki açmazdan yalnızca tüketiciler değil, ülkemizin sanayisi de büyük ölçüde etkilenecek ve bu zamlar yaşamın tüm alanını ve Türkiye ekonomisini bir krize sürükleyecektir.

Elektrik ve doğalgaza yapılan yüksek zamlar derhal geri çekilmelidir. 04/04/2012

ESM YÖNETİM KURULU