Yazdır

ÖZELLEŞTİRMELER MÜCADELEYİ DURDURAMAYACAKTIR

Aktif .

Soma Elektrik A.Ş. (SEAŞ) Soma B Santralinin 19 Aralık 2014 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışı ile ilgili sendikamız tarafından 19.11.2014 tarihinde, saat 12:30’da Soma Meydanı’nda (Soma/Manisa) basın açıklaması yapılmıştır.
ESM Genel Başkanı Mustafa ŞENOĞLU tarafından okunan basın açıklaması aşağıdadır.
 
ÖZELLEŞTİRMELER MÜCADELEYİ DURDURAMAYACAKTIR
20 Aralık 2012 tarihinde satılarak devredilen Kütahya/Seyitömer santralinin ardından 10 Nisan 2014 tarihinde Muğla Yeniköy-Kemerköy, 30 Nisan 2014 tarihinde ise Muğla Yatağan santralleri kömür havzalarıyla birlikte ihale edilerek satılmıştı.
Santrallerin ve ona kömür sağlayan maden sahalarının özelleştirilmesinde sona doğru gidilmektedir. 24 Kasım 2014 tarihinde ihalesi yapılacak olan Bursa-Orhaneli ve Kütahya-Tunçbilek santralleri, alıcı şirketler hazırlanamadığı için 8 Aralık 2014 tarihinde satışa çıkarılacaktır. Aynı şekilde, Manisa-Soma B santrali ihalesi de aynı gerekçeyle olsa gerek 19 Aralık 2014 tarihine ertelenmiştir. 
Soma madencilik şirketinin göz göre göre ölüme gönderdiği 301 madencinin ölüm nedenlerinin soruşturmasını bile tamamlanmamışken Soma Santrali peşkeş çekilecektir. Soruşturulması gerekenler elbirliğiyle bu santrali satışa çıkarmışlardır. Ceza yerine ödül verilmektedir. Yeni ölümlere dur deme zamanı gelmedi mi? 
2015 yılında Çanakkale/Çan santrali ve kömür işletmesi de devredildiğinde geriye özelleştirilecek enerji kaynakları da kalmayacaktır.
Santral ve kömür havzalarının özelleştirilmesi ile hem dışa bağımlılık artacak hem de kamuda daha güvenceli işe girme olanağı da ortadan kalkmış olacaktır. 
İşçinin, emekçinin, yoksul köylünün alınteri ile ayakta duran bu kurumlar, acımasızca talan edilerek yerli ve yabancı sermayedarların eline bırakılmaktadır. Devletin bıraktığı bu alanlarda yüzlerce maden işçisiyle, mühendisiyle birlikte bile bile ölüme gönderilmektedir. 
Daha çok kâr hırsıyla iş güvenliği ile ilgili önlemler azaltılmış, ocaklarda bilim ve teknolojinin gerekleri uygulanmamıştır. Çalışma saatleri kafalarına göre uygulanmış ve sonuçta üretimi daha çok artırmak pahasına yüzlerce insan iş cinayetlerine kurban edilmiştir. 
Yetmemiş, santral kurma uğruna, Soma’nın geçim kaynağı olan zeytinlikler kesilerek yoksul köylünün ekmeği ile oynanmıştır.
Maden patronları şunu bilsinler ki; buraları satın alarak emekçilerin mücadelesini durduramazsınız. 
İşçileri bu ocaklara gömebilirsiniz ancak; yarın sizin kurmuş olduğunuz bu yeni köleci yapınız buralara gömülecektir. Sizin ölümler üzerine kurduğunuz servetinizin hesabı elbet bir gün sorulacaktır. Toplumsal yarar ilkesine dayanmayan ve işçi güvenliği sağlanmayan tüm madenler derhal kapatılmalıdır. 
Biz tüm özelleştirilmiş işyerlerinin kamu işletmeleri haline dönmesini beklerken üzülerek söylüyoruz ki kamu elindeki kurumlar da satılıyor.
Daha bu başlangıç mücadeleye devam anlayışıyla hepinizi satılacak tüm kamu işyerlerinize sahip çıkmaya davet ediyorum.
Söz, yetki, karar emekçilerin olmalıdır.
Yaşasın KESK 
Yaşasın ESM
19.11.2014
Mustafa ŞENOĞLU
ESM Genel Başkanı
 
 
Yerel basında çıkan haberler için;