Yazdır

AÇIĞA ALMALARA VE İHRAÇLARA SON

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

06.01.2017

BASINA VE KAMUOYUNA

Açığa almalara ve ihraçlara son 

Ağustos 2016 ayı başlarında yapmış olduğumuz basın toplantıları ile hem darbelere karşı tutumumuzu hem de bunun sonucunda sendikalara yönelik baskılara, sendika yönetici ve üyelerinin açığa alınmalarına, sürgünlerine, ihraç edilmelerine yönelik hukuk ve demokrasi mücadelemizin devam edeceğini belirtmiştik. 

Darbe girişiminin sonuçlarından faydalanan iktidarın, demokrasiyi, hukuku savunan geniş halk kesimlerine karşı yürüttüğü saldırıların püskürtüleceğini ve buna fırsat verilmeyeceğini dile getirmiştik. O günlerde açığa alınan 11 üyemizden 9 üyemiz ihraç edilmiş ve son çıkan KHK’ lar la bu sayı toplamda 26 ihraç 3 açığa alınmayla devam etmişti. Ancak, yılın son günlerinde DSİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı kararıyla DSİ Urfa 15. Bölge Müdürlüğünde 6 üyemiz hiçbir soruşturma yapılmadan, hiçbir neden gösterilmeden açığa alınmıştır. Tek bir cümleyle, “soruşturmanın selamet açısından” denilerek, olay, ben görevden aldım bitti konumuna getirilmiştir.

15 Temmuz sürecinde hemen sonra, KHK ile açığa alınan ihraç edilen üyelerimiz FETÖ terör örgütü kapsamında, son ihraç edilenler ise “milli güvenliği tehdit eden gruplar, denilerek, belirsiz bir suçlamayla ihraç edilmiştir. Şimdi yeni bir hak ihlalleri ile karşı karşıyayız.

Kamu Kurumları, Teftiş Kurulunun soruşturmaya gerek görmeden, bir nedene dayanmadan, hiçbir suç isnad etmeden üyelerimizi açığa alması, hak ihalelerinin katlanarak devam edeceğini işaret etmektedir.

15 Temmuzdan bu yana açığa alınan ve ihraç edilen sendika üyemiz 35 kişiyi bulmuştur. Bu açığa alınanlardan 1 üyemiz tekrar görevine iade edilmiştir. 

-Enerji Bakanlığında 1 üyemiz açığa alınmış 3 üyemiz ihraç edilmiş, 

-Bağlı Kuruluşlardan MTA’dan 1 üyemiz açığa alınmış 2 üyemiz ihraç edilmiş,   

-TEİAŞ’ dan 3 üyemiz ihraç edilmiş, 

-TTK’ dan şube başkanımızın da içinde bulunduğu 4 üyemiz ihraç edilmiş,

 -EÜAŞ’ dan 1 üyemiz ihraç edilmiş, 

-TKİ’den 1 üyemiz ihraç edilmiştir.

 -Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında merkezde 1 üyemiz,

 -Bağlı İl Müdürlüklerinde 9 üyemiz ihraç edilmiştir.

 -Orman ve Su İşleri Bakanlığına Bağlı DSİ’ den 6 üyemiz açığa alınmış 2 üyemiz ihraç edilmiştir. 

Toplamda 8 üyemiz açığa alınmış, 26 üyemiz ihraç edilmiştir. Değişik illerde görev yapan Sanayi il Müdürlüğü elemanı üyelerimiz önce sürgün edilmiş daha sonrada ihraç edilmiştir. Enerji Bakanlığına bağlı kuruluşlarda da çoğu ihraç olmak üzere açığa alınmalar yaşanmıştır. Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı DSİ’ de de açığa alınmalara başlanmış, nerede biteceği belli değildir.                                                                                             

Darbeye karşıyım diyen iktidarı, bu haksız, hukuksuz, keyfi uygulamalarından vazgeçmeye çağırıyoruz. Çünkü darbe koşullarında uygulanan yaptırımlar, bugün bu iktidar eliyle yapılmaktadır.

Demokrasi, özgürlük ve emek mücadelesi veren sendikamız, savaşa da, OHAL’ e de, KHK’ lerede hayır demektedir. Bu haksız uygulamalara dur demek sendikamızın görevidir. Bugüne kadar yapılan hak ihlallerine karşı mücadele ettik, bundan sonrada etmeye devam edeceğiz.

Bugüne kadar açılan davaların takipçisi olacağız ve kamuoyunu aydınlatmaya devam edeceğiz.

OHAL kaldırılsın. KHK’ lerle usulsüz olarak işten atılanlar ile açığa alınanlar göreve iade edilsin. Hukuk ve adalet yeniden tesis edilsin. 

 

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz

Yaşasın ESM                               

                                                                            

 Mustafa ŞENOGLU

ESM Yönetim Kurulu’ a
Genel Başkan