Yazdır

Sendikal Eylemlerimiz ve Etkinliklerimiz Suç Değildir!

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

Siyasal İktidar ve onun her türlü hukuksuzluğuna boyun eğen bürokratlar kendilerini gülünç duruma düşürmek pahasına hukuksuz işlemlere devam etmektedir.  29 Ekim tarihli 675 sayılı KHK ile haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç edilen üyelerimizle dayanışma maksatlı gerçekleştirdiğimiz etkinliğin soruşturma konusu yapılması kamu emekçilerine yönelik kin ve düşmanlığın dışavurumudur.

İktidarın ve onların kapıkulu askerlerinin emekçilere yönelik kin ve düşmanlığı artık trajikomik bir durum haline gelmiştir.  Masumiyet karinesi ve savunma hakkı gibi hukukun en temel ilkelerini ayaklar altına alarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu tamamen askıya alarak, anayasal hükümlere ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı bir şekilde ihraç edilen Şube Başkanımız Volkan Yaramış’a ihraç edildikten sonra soruşturma açıldığını büyük bir şaşkınlıkla öğrenmiş bulunuyoruz.

Siyasal İktidarın Yeni Türkiyesi’nde artık önce infaz gerçekleştirilmekte ardından soruşturmalar yürütülmektedir.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç edilen Şube Başkanımıza yönelik açtığı soruşturma siyasal iktidarın ne denli bir intikam hırsıyla hareket ettiğini göstermektedir. İktidar ve onun emir eri konumundaki bürokrasisinin akıl tutulması içerisinde olduğunu görmek bizleri de üzmüştür.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açılan soruşturma özelinde yeniden sesleniyoruz; Anayasa ve yasalarla, ülkemizin altında imzası bulunan uluslararası sözleşme ve anlaşmalarla güvence altına alınmış bulunan sendikal hak ve özgürlüklerin kullanılması “suç” değildir. Sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi yürüttüğü için ihraç edilen yönetici ve üyelerimiz de “suçlu” değil, kamu emekçileri mücadelesinin onurudur.

Sendikal ve demokratik hak mücadelesi yürüten üyelerimizi, yöneticilerimizi ve etkinliklerimizi kriminalize etmeye çalışan kişi ve kurumlar hukuk ve toplumsal vicdan önünde hesap vereceklerdir. Hukuksuz soruşturmaları yürütenler bilmelidir ki hukuk, adalet ve demokrasi bir gün kendilerine de lazım olacaktır. Hukuk dersi almak isterlerse kendilerine avukatlarımızın yardım edeceğini beyan eder, insanlığa ve vicdana dair düşüncelerini de geliştirebilmeleri açısından Dostoyevski okumalarını tavsiye ederiz.

 

ESM MERKEZ YÖNETİM KURULU