Yazdır

KİT’lerde I ve II sayılı cetvele tabi çalışan personelin ek ödeme bilgi notudur.

Aktif .

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi çalışanların ek ödemeleri 07.08.2008 tarih ve 2008/14012 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden düzenlenmiş ve bu düzenlemeyle ek ödemeler 15 Ağustos 2008 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur.

399 sayılı KHK’ya ekli II sayılı cetvele tabi çalışanların ek ödemeleri ise Yüksek Planlama Kurulu’nun 26.09.2008 tarih ve 2008/T-16 sayılı kararıyla düzenlenip, 15 Ağustos 2008 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur.

399 sayılı KHK’ya ekli II sayılı cetvele tabi personel, 657 sayılı yasaya tabi memurlara uygulanan ek ödeme miktarının kendilerine de ödenmesini beklerken, 2008/T-16 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı beklentiye cevap vermemiştir.

Uygulamadan doğan haksızlıkların giderilmesi için konfederasyonumuz KESK 17 Ekim 2008 tarihinde, sendikamız ise 15 Aralık 2008 tarihinde Danıştay’da yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açmıştır.

Sınırlı da olsa uygulanan bu ek ödemeler KİT’lerdeki ücret hiyerarşisini bozmuştur.

Bunun giderilmesi için sendikamız tarafından;

1) I sayılı cetvele tabi personelin ek tazminatının %100’den %200’e çıkartılması ve unvanlara göre oran belirlenmesi için KİT yönetim kurullarına verilmesi yönünde Devlet Personel Başkanlığı’na, Maliye Bakanlığı’na ve Hazine Müsteşarlığı’na,

2) II sayılı cetvele tabi personele ise 657 sayılı yasaya tabi memurlara uygulanan ek ödeme oranlarının aynısının uygulanması yönünde Devlet Personel Başkanlığı’na, Maliye Bakanlığı’na ve Yüksek Planlama Kurulu’na yazılar yazılmıştır.

Talebimizin haklılığını ortaya koymak için örgütlü bulunduğumuz KİT Genel Müdürlüklerinden de konuyla ilgili yazı yazmaları istenmiş, birçok kurum ilgili yerlere talebimiz çerçevesinde yazılar yazmıştır.

Ancak, yakın zamanda doğru olmayan bir bilgi yayılmış ve bürokratlar tarafından teknik personelin ek ödemesi bir çalışma yapıldığı, ancak sendikamızın idari personeli kapsamadığı gerekçesiyle müdahalesi sonucunda Bakanlar Kurulunda imza aşamasında iken bu işlemin durdurulduğu iddia edilmiştir. Bunun gerçeği yansıtmadığı açıktır.

Edindiğimiz bilgiye göre; KİT’lerde I ve II sayılı cetvele tabi çalışan personel arasında oluşan ücret dengesizliğini kurum yetkilileriyle görüşmek için 6 kişilik (Hazine-Maliye ve Devlet Personel Başkanlığı) bir bürokrat heyeti oluşturulmuştur. Bu heyet, KİT Genel Müdürlükleri yetkilileriyle görüşmeler yapmakta ve görüşmeler devam etmektedir.

Sendikamız ESM konuyu dikkatle takip etmektedir.

KİT’lerde I ve II sayılı cetvele tabi çalışanların ek tazminat ve ek ödeme sorunlarının bir an önce çözümü için Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Nazım ERKMEN ve Devlet Personel Başkanlığı’nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU’ndan KESK üzerinden randevu talep edilmiştir.

Konu ile ilgili yeni gelişmeler örgüte bildirilecektir.