Yazdır

Enerjide Kamu Hizmeti ve Özelleştirme Çalıştayı 19 Ocak 2013 tarihinde yapıldı.

Aktif .

Sendikamız tarafından 19 Ocak 2013 tarihinde Petrol İş Salonu’nda gerçekleştirilen Çalıştay’ın açılışını Genel Eğitim ve Basın Yayın Sekreteri Hüseyin FİNCAN yaptı. Ardından Genel Başkan Mustafa ŞENOĞLU’nun açılış konuşmasından sonra Çalıştay oturumlarına geçildi.
İlk oturum “Enerji Sektörü ve Kamu Hizmeti” başlığını taşıyordu. Oturum Yöneticiliğini Aydın Şube Başkanımız Celaleddin ÇAKMAK’ın yaptığı bu bölümde yer alan konuşmacılar; Doç. Dr. Seyhan ERDOĞDU (Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilimler Fakültesi), Gültekin TÜRKOĞLU (Eski Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürü Dünya Enerji Konseyi TMK Yönetim Kurulu Üyesi), Dr. Yeliz Şanlı (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü).
Öğleden sonra yapılan ikinci oturumda Gazeteci-Yazar Bahadır Selim DİLEK oturumun yöneticiliğini yaptı. “Enerjinin Aktörleri” başlıklı oturumun konuşmacıları; Necdet PAMİR (Petrol Mühendisleri Odası, Enerji Politikaları Çalışma Grubu Başkanı), Oğuz TÜRKYILMAZ (Makine Mühendisleri Odası, Enerji Çalışma Grubu Başkanı, Dünya Enerji Konseyi TMK Yönetim Kurulu Üyesi) ve Çetin KOÇAK (Jeofizik Mühendisi, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdür Müşaviri).
Son oturumun başlığı “Elektrik Sektörünün Bugünkü Durumu ve Geleceği”ydi. Sendikamız Genel Eğitim ve Basın Yayın Sekreteri Hüseyin FİNCAN’ın yöneticiliğinde gerçekleşen oturumda konuşmacılar; İsmail KÜÇÜK (Eski Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı), Turhan ÇAKAR (Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı), Erdal APAÇIK (Elektrik Mühendisleri Odası, 42 Dönem Yönetim Kurulu Yazmanı) ve Fatih KAYMAKÇIOĞLU (EMO Yönetim Kurulu Üyesi).
Resimler için lütfen tıklayınız…