Yazdır

1 MAYIS MESAJI

Aktif .

 

1 MAYIS’IN
İşçilerin, kamu emekçilerinin;
Eşitsizliğe, yoksulluğa, güvencesizliğe, esnek ve performansa dayalı çalışmaya karşı ayağa kalktığı,
Halkların eşit ve özgürce birlikte barış içerisinde yaşayacağı,
Kadının, gericiliğe, ataerkil kültüre karşı zafer kazanacağı
Bir gün olması dileğiyle…
ESM GENEL MERKEZİ