Yazdır

DSİ’DE LOJMAN ADALETSİZLİĞİNE KARŞI AÇTIĞIMIZ DAVAYI KAZANDIK!

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

DSİ Genel Müdürlüğünde çalışan şube müdürlerine görev tahsisli lojman verilmesi işlemine karşı açtığımız ilk davada İdari Mahkeme tarafından iptal kararı verilmişti. Bunun üzerine DSİ Genel Müdürlüğü aynı hususta yeniden bir genelge yayınlamıştır. Bu genelgeye karşı Danıştay’a açılan davada da yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Danıştay 11. Daire Başkanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2016/12 sayılı genelgenin 9. Maddesinin 3. Fıkrasının (A) bendinde yer alan “Merkez Teşkilatında” görev tahsisli konut tahsis edilecek göre unvanları arasında sayılan “Birim Müdürü eşdeğerindeki Şube Müdürleri, Teknik Kariyerli APK Uzmanı, Sorumlu Tabipler, Mali Hizmet Uzmanları, DSİ bünyesinde bilfiil Daire Başkanlığı ve Bölge Müdürlüğü yapmış olup görevi değişen personel” unvanları ifadesini Kamu Konutları Yönetmeliğine aykırı bulmuş ve yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar vermiştir.

Kararı Görmek için tıklayınız