Yazdır

KESK TİS TALEPLERİNİ AÇIKLADI

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

KESK 1 AĞUSTOS 2017 SALI GÜNÜ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÖNÜNDE KİTLESEL YÜRÜYÜŞ SONRASİ TİS TALEPLERİNİ 
BASIN AÇIKLAMASIYLA DUYURACAKTIR.

KESK'İN TALEPLERİ:

» OHAL kaldırılmalıdır.

» İş güvencesini yok eden KHK’ler geri çekilmelidir.
» İhraç edilen kamu emekçileri görevlerine iade edilmelidir,
» Performansa göre ücretlendirme çalışmalarına son verilmelidir.
» Gerici, mezhepçi eğitime karşı bilimsel, laik ve anadilde eğitim hakkı sağlanmalıdır.
» İnsanca yaşanacak ücret sağlanmalı, kamu emekçilerinin maaşı en az 3 bin 450 liraya çıkarılmalıdır.
» Kira yardımı aylık 427, aile ve eş yardımı aylık 350, çocuk yardımı 350 lira olmalıdır.
» Özelleştirmeler durdurulmalıdır. Taşeron, esnek ve kuralsız çalışma yasaklanmalıdır.
» Kadrolaşma, sürgün, rotasyon, soruşturma, mobbing ve mülakat gibi ayrımcılık yaratan uygulamalara son verilmelidir.

Diğer Memur sendikalarının TİS teklif ve talepleri:

MEMUR-SEN'İN TEKLİFİ:

» Birinci Alternatif: 2018 yılı için: Birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 6 zam
2019 yılı için: Birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam

» İkinci Alternatif: 2018 yılı için: 1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere taban aylığına 75 TL net zam 
Aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına; birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam
2019 yılı için: 1 Ocak 2019’dan geçerli olmak üzere taban aylığa 75 TL net zam
Aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam

» Üçüncü Alternatif: 2018 yılı için: 1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 6 zam

2019 yılı için: Birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam

KAMU-SEN'İN TALEPLERİ:

» 2018 yılı için ocak ayından geçerli olmak üzere seyyanen net 150 TL, yüzde 10+yüzde 10 artış ve bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3’lük zam; 

» 2019 yılı için ise yine ocak ayından itibaren seyyanen net 150 TL ve yüzde 8+yüzde 8 artış ile yüzde 3 oranında ekonomik büyüme ve refah payı artışı talebi.