Yazdır

TKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ZİYARET

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

1 Aralık Cuma günü Sendikamız heyeti TKİ Genel Müdürlüğüne ziyarette bulunmuştur. Yapılan ziyarette Kurumun özelleştirilmesinin önünü açan ve 08.11.2017 tarih ve 30234 sayılı Resmi Gazete` de yayımlanarak yürürlüğe konan "Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği”ne dair itirazlarımız ve eleştirilerimiz TKİ Genel Müdürüne iletildi.

Ayrıca Kurumda bir takım üst kadrolara vekaleten atanan çalışanların yaşadığı ücret kayıpları ve buna bağlı doğan mağduriyetlerle, bu kadrolara liyakat ve hizmet süresi göz önüne alınılmadan hülle usulü yapılan atamalardan doğan hak kayıpları dile getirilmiştir.

Ziyarete; ESM Genel Başkanı Fatih KAYMAKÇIOĞU, ESM Mali Sekreteri Cemalettin SAĞTEKİN, ESM Örgütlenme Sekreteri Hulusi CEYHAN,  ESM Eğitim ve Basın-Yayın Sekreteri Can Aydemir SEZER ve ESM Ankara 2.Nolu Şube Örgütlenme Sekreteri Adnan BAHADIR katılmıştır.