Yazdır

BİLGİ NOTU

Aktif .

2008/T-16 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararı gereği yüksek öğrenimli sözleşmeli personelin temel ücretlerinin bir alt gruba düşmesi ile oluşan haksız işlemin düzeltilmesi için Devlet Personel Başkanlığı’nın bağlı olduğu Devlet Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU ile yapılan görüşmenin neticesinde sorunun giderilmesine müdahil olması talep yazımız aşağıdadır.

Sayın Murat BAŞESGİOĞLU
DEVLET BAKANI

7 Kasım 2008 tarihinde Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Başkanı Sami EVREN, Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası (SES) Genel Başkanı Bedriye YORGUN ve Enerji, Sanayi, Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) Genel Dış İlişkiler, Kadın ve Çevre Sekreteri Hulusi CEYHAN’ın katıldığı görüşme yapılmıştı.

Yapılan görüşmede SES Sendikası Genel Başkanı Sağlık Bakanlığı’ndaki sendika yönetici ve üyelerinin maruz kaldığı haksız uygulamaları, ESM Sendikası ise Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)’nde 14 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 2008/1 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararının uygulanmasından doğan sorunları anlatmıştık. Konuyla ilgili yazıyı da size sunmuştuk. (Ek: 1)

Siz sorunların çözümü için gerekli girişimlerde bulunacağınızı ifade etmiştiniz.

Bu sorunlardan acil olan 1999 yılından bu yana, temel ücretlerin tespitinde eğitim kriteri esas alınıp; 3. ve 4. grupta yer alan personelden yüksek öğrenim görmüş olanlara, bir üst gruptan ücret ödenmekteyken; 2008/T-16 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile 9 yıldır uygulana gelmekte olan bu hakkaniyetli uygulamaya son verilmiştir. Bunun sonucunda Yüksek Öğrenimlilerin maaşlarında 150-200 YTL tutarında düşüş olmuştur. YPK kararı 1 Ocak 2008’den geçerli olduğu için çalışanlardan 1.500-2.000 YTL tahsil edilmesi durumu doğmuştur.

Bu konu ile sizinle görüşmemizden sonra Hazine, Maliye ve Devlet Personel Başkanlığı yetkililerinin katıldığı toplantı yapılmış, toplantıda sorunun giderilmesi için yeni bir YPK kararı imzaya açılması kararı alınmıştır. Fakat o günden bugüne konuyla ilgili YPK Kararı çıkmamıştır.

Bazı KİT’ler Aralık 2008 maaşında Yüksek Planlama Kurulu kararını uygulamaya konuşmuştur. (Örnek Türkiye Kömür İşletmeleri, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu) Maaş bordrosunda görüldüğü gibi çalışanın Aralık ayı maaşı Kasım ayı maaşına göre düşmüştür.

Sorunun çözümü için yapılan işlemler hakkında sendikamızın bilgilendirilmesini bilgilerinize arz ederiz.