Yazdır

BÜLTEN: ÖZELLEŞTİRMELERE KARŞI MÜCADELEYE DEVAM

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

Soma termik santralinin özelleştirilmesi ile ilgili ESM Genel Başkanımız Mustafa Şenoğlu’nun yaptığı basın açıklaması özeti;
Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ne (SEAŞ) ait Manisa-Soma B Termik Santrali ihalesi 19 Aralık 2014 tarihinde yapılacaktır.
Soma’da özel madencilik şirketinin göz göre göre ölüme gönderdiği 301 madencinin ölüm nedenlerinin soruşturulması bile tamamlanmamışken Soma B Termik Santrali peşkeş çekilecektir. Soruşturulması gereken kurum ve şirketler elbirliğiyle bu santrali satışa çıkarmışlardır. Ceza yerine ödül verilmektedir. Artık yeni ölümlere dur deme zamanı gelmedi mi?
2015 yılında Çanakkale/Çan santrali ve kömür işletmesi de devredildiğinde geriye özelleştirilecek enerji kaynakları da kalmayacaktır. 
Özelleştirme daha çok işsizlik, taşeronlaşma, yoksulluk, sendikasızlaştırma demektir. Santral ve kömür havzalarının özelleştirilmesi ile dışa bağımlılık artacaktır. 
Daha çok kâr hırsıyla iş güvenliği ile ilgili önlemler azaltılmış, ocaklarda bilim ve teknolojinin gerekleri uygulanmamıştır. Çalışma saatleri kafalarına göre uygulanmış ve sonuçta üretimi daha çok artırmak pahasına yüzlerce insan iş cinayetlerine kurban edilmiştir. Yetmemiş, santral kurma uğruna, Soma’nın geçim kaynağı olan zeytinlikler kesilerek yoksul köylünün ekmeği ile oynanmıştır.
Biz tüm özelleştirilmiş işyerlerinin kamu işletmeleri haline dönmesini beklerken üzülerek söylüyoruz ki kamu elindeki kurumlar da satılıyor.
Bu daha başlangıç mücadeleye devam anlayışıyla Soma’nın daha kötü günler yaşamaması için hükümetin özelleştirme kararından vazgeçmesini talep ediyor, hepinizi satılacak olan işyerlerinize sahip çıkmaya davet ediyorum.