Yazdır

ENGELSİZ BİR DÜNYA İÇİN ÖNCE KAFALARDAKİ ENGELLER KALDIRILMALI!

Aktif .

BASINA VE KAMUOYUNA
Engellilik sadece bu sorunu yaşayan kişiyi değil ailelerini ve yakın çevrelerini ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak etkileyen önemli bir sorundur.
Engellerin yaşamlarını sürdürebilecek ortamların ve olanakların oluşturulması çağdaş toplumların öncelikli görevlerindendir.
Sosyal devletin bir gereği olarak engelliler ile ilgili yapılan bazı yasal düzenlemelere rağmen engellilerin bu düzenlemelerden faydalanmalarına yönelik sıkıntılar, verilen hizmetlere erişimde zorluklar bulunmaktadır.
Eksik ve ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler gerçekleştirilmeli, yapılan düzenlemelerin uygulanabilirliği konusunda sorunlar giderilmelidir. 
Engelliğin yaygınlaşmasında en önemli faktörler savaş ve yoksulluktur. Savaşa karşı çıkmak, ülkemizde ve dünyada barış içinde bir arada ve kardeşçe yaşama çabası engelli olma risklerini ortadan kaldıracaktır.
Engellilerin asıl sorunu işsizliktir. Hükümetin sözde yasal düzenlemeler ile yaptığı uygulamalar ise günü kurtarmaktır.
Engellilere ve engelli haklarına sahip çıkıyorum diyebilmek için ırk, dil, din, cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm insanlığa ve insan haklarına saygı göstermek gerekir. Bunun dışındaki boş lafların ve atılan nutukların hiçbir kıymeti yoktur.
3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısı ile engellilere tüm yaşamlarında kolaylıklar, engelli örgütlerinde mücadelelerinde başarılar diliyor, ESM Samsun Şubesi olarak yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. 02/12/2014
Müşfik Veysel ERDOĞAN
Samsun Şube Başkanı