Yazdır

ÜYELERİMİZİN VE TÜM TEİAŞ ÇALIŞANLARININ DİKKATİNE!

Aktif .

Bilindiği üzere TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 10.11.2012 Cumartesi günü “Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Personeline Yönelik Görevde Yükselme Sınavı” yapılacaktır.

Sendikamız; 08-17 Ekim 2012 tarihleri arasında yapılan TEİAŞ Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Eğitimine katılan personelin belirlemesi işlemi ile buna bağlı olarak yapılacak görevde yükselme sınavının “müdür yardımcısı” ve “teknik şef” kadroları yönünden yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açmış bulunmaktadır. Dava, Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin 2012/1587 E. sayılı dosyası ile derdesttir.

SÖZ KONUSU DAVADA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI YA DA SINAVIN İPTALİ YÖNÜNDE HENÜZ BİR KARAR VERİLMEMİŞTİR. Aksi yöndeki bilgiler asılsızdır.

Sendikamız 01.11.2012 tarih ve 2012/02-261 sayılı yazıyı TEİAŞ Genel Müdürlüğü’ne göndererek; telafisi güç zararlar yaratacak işlemler yapılmaması ve kamu zararı oluşmaması bakımından, “Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Personeline Yönelik Görevde Yükselme Sınavı”nın işbu dava sonucuna kadar ertelenmesini talep etmiştir. Zira olası iptal ya da yürütmeyi durdurma kararı sonrası, kurumun sınav da dahil olmak üzere, yaptığı tüm işlemleri geri alması gerekecektir. Bu durumun kurum açısından mali ve idari bir yük oluşturacağı tartışmasızdır. Ancak bugüne kadar TEİAŞ Genel Müdürlüğü talebimize olumlu ya da olumsuz hiçbir yanıt vermemiştir.

Süreç hakkında, işyeri temsilciliklerimiz ve web sitemiz aracılığı ile bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz.

ESM MERKEZ YÖNETİM KURULU