Yazdır

DEVLET MEMURUNUN HASTA YAKININA REFAKAT ETMESİ HAKKINDA DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖRÜŞÜ

Aktif .

 

Devlet Personel Başkanlığı 10.05.2013 tarih ve 6759 sayılı mütalaası ile;
“Devlet memurlarının bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile bakmakla yükümlü olmadığı eşi, çocukları, anne ve babasının hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek söz konusu kurum ve kuruluşlarca muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde söz konusu kişilere refakat etmesi amacıyla Devlet memuruna verilen iznin bahsi geçen personelin yıllık izninden ve mazeret izninden düşülmemesi gerektiği” yönünde görüş bildirmiştir. Bu görüş doğrultusunda kamu çalışanlarının yakınlarını hastaneye götürmeleri halinde kendilerinden keyfi biçimde izin almaları istenemeyecektir.