Yazdır

ANAYASA MAHKEMESİNİN "30 YIL ÜZERİNE DE İKRAMİYE" KARARI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

Aktif .

Sendikamız avukatı Candan Dumrul tarafından emekli olan eski şube başkanımız Hasan Hüseyin Kaya adına açılan dava neticesinde Ankara 10. İdare Mahkemesi tarafından, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesinin 4. fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "... verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler (dikkate alınmaz)" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurulmuş ve bu başvuru sonucunda ilgili yasa kuralı Anayasa'nın 2, 10 ve 60. maddelerine aykırı bulunarak 25.12.2014 tarihinde iptal edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi'nin 25.12.2014 tarih, 2013/111 E. ve 2014/195 K. sayılı kararı 07.01.2015 tarih ve 29229 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte;

- Bugünden sonra emekli olacaklar; hiçbir başvuruya gerek olmaksızın hizmet sürelerinin tamamı için emekli ikramiyesi almaya hak kazanmışlardır.

- Kararın yürürlüğe girmesinden önce emekli olanların ise; SGK'na başvurarak, emekli ikramiyelerinin 30 yılı aşan kısmı için de kendilerine ikramiye ödenmesini talep etmeleri ve gelecek ret yanıtına karşı idare mahkemesinde dava açmaları gerekmektedir. 

Bu hususta internette çeşitli mecralarda belirtildiği gibi, 2008 yılı yahut geriye dönük 5 yıl gibi bir sınırlama olmadığı kanaatindeyiz. Zira Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı ile birlikte yeni bir hukuksal durum ve ikramiyenin 30 yılı aşan kısmını talep etme hakkı doğmuştur.

ESM bugün olduğu gibi bundan sonra da kamu emekçilerinin ve emeklilerin haklarının koruyucusu ve takipçisi olacaktır! 

Başvuru ve dava süreçleri konusunda sendikamız avukatı Candan Dumrul ile bağlantı kurulması gerekmektedir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru dilekçesi örneği için tıklayınız.

Anayasa Mahkemesi kararı için tıklayınız.