Yazdır

ANKARA 10. İDARE MAHKEMESİ "GEÇMİŞTE EMEKLİ OLAN 30 YIL ÜZERİNE DE İKRAMİYE" ÖDENMESİNE KARAR VERDİ!

Bilindiği gibi sendikamız avukatı Candan Dumrul tarafından emekli olan eski şube başkanımız Hasan Hüseyin Kaya adına açılan dava neticesinde Ankara 10. İdare Mahkemesi tarafından, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesinin 4. fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "... verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler (dikkate alınmaz)" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurulmuş ve bu başvuru sonucunda ilgili yasa kuralı Anayasa'nın 2, 10 ve 60. maddelerine aykırı bulunarak 25.12.2014 tarihinde iptal edilmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin 25.12.2014 tarih, 2013/111 E. ve 2014/195 K. sayılı kararı 07.01.2015 tarih ve 29229 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte;

- Bugünden sonra emekli olacaklar; hiçbir başvuruya gerek olmaksızın hizmet sürelerinin tamamı için emekli ikramiyesi almaya hak kazanmışlardı.

- Kararın yürürlüğe girmesinden önce emekli olan söz konusu dava konusu işlem için de ANKARA 10. İDARE MAHKEMESİ LEHTE KARAR VERMİŞTİR.

Mahkeme kararı için tıklayınız.